Αδέρφια ατόμων με ψύχωση και αδερφικός δεσμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327907 585 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Στεφανάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλική (Λίσσυ) Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αδέρφια ατόμων με ψύχωση και αδερφικός δεσμός
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αδέρφια ατόμων με ψύχωση και αδερφικός δεσμός
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια για τα αδέρφια ατόμων με ψύχωση είχε ως σκοπό να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα βίωσαν την ασθένεια του αδερφού τους και τις επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή τους. Το υλικό που προέκυψε από 12 ημιδομημένες συνεντεύξεις αναλύθηκε συστηματικά με βάση τις αρχές της Θεματικής Ανάλυσης. Οι ερωτήσεις κάλυπτα θέματα που αφορούσαν την περίοδο της ασθένειας, τις επιπτώσεις της ασθένειας στα υποκείμενα, την τωρινή σχέση με τον αδερφό, τη σχέση με τον αδερφό στην παιδική ηλικία, σκέψεις που έχουν κάνει τα υποκείμενα για την ασθένεια και τέλος τις επιπτώσεις της ασθένειας στους γονείς και στις σχέσεις των υποκειμένων με τους γονείς. Επιπλέον, στα υποκείμενα δόθηκαν 10 κάρτες του προβολικού τεστ Thematic Apperception Test (T.A.T.).
Στην έρευνα φάνηκε ότι τα περισσότερα υποκείμενα συνέπασχαν με το πρόβλημα του αδερφού. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε στενοχώρια και αγωνία για την κατάσταση του αδερφού και σε άλλες αρκετά μεγάλη ταύτιση με το πρόβλημα ή και ανησυχία ότι μπορεί να ασθενήσουν και τα ίδια. Οι επιπτώσεις στα υποκείμενα ήταν σημαντικές τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποφάσεων ζωής. Πολλά υποκείμενα δεν έχουν κάνει οικογένεια, λόγω του φόβου της κληρονομικότητας. Η στάση των γονιών προς τον αδερφό με ψύχωση αλλά και προς τα υποκείμενα, όπως την αντιλαμβάνονταν τα υποκείμενα, φάνηκε να έχει μεγάλη σημασία. Επιπλέον, η παιδική σχέση με τον αδερφό φάνηκε ότι έχει επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο τα αδέρφια βιώνουν την ασθένεια του αδερφού. Σε κάποιες περιπτώσεις τα υποκείμενα ένιωθαν τύψεις, λόγω της παιδικής αντιζηλίας, ή ένα χρέος απέναντι στον αδερφό, ο οποίος μπορεί να ήταν για το υποκείμενο ένα βοηθητικό πρόσωπο στην ιστορία του ή απλά κάποιος που είχε μοιραστεί τις ίδιες δυσκολίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
αδερφικός δεσμός, ψύχωση, ταύτιση με την κατάσταση του αδερφού
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
128

sos ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ teliko.pdf
455 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.