Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στο σχεδιασμό σεναρίων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328028 484 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαζαράκη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυπαρισσία Παπανικολάου, επίκουρη καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στο σχεδιασμό σεναρίων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στο σχεδιασμό σεναρίων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την παιδαγωγική μελέτη και αποτίμηση της χρήσης web 2.0 εργαλείων σε εκπαιδευτκά σενάρια. Έχει μεγάλη σημασία το παιδαγωγικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της web 2.0 τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που βασίζεται στη γνώση του πλήθους (“wisdom of crowds”) και η οποία αν μεταφερθεί και εφαρμοστεί στην εκπαίδευση θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να συν-δημιουργήσουν και να συν-διαμορφώσουν τη γνώση εμπλεκόμενοι σε μία κοινότητα μάθησης (Eyyam et al., 2011, Grosseck, 2009, Ajjan & Hartshorne, 2008). Τέτοια εργαλεία μπορούν να αναθέτουν στους μαθητές την από κοινού κατασκευή χρονογραμμών, εννοιολογικών/νοητικών χαρτών, συννεφόλεξων. Χρήσιμα εργαλεία για τη διδακτική πράξη και τη διευκόλυνση και την επίτευξη στόχων μαθησιακών και γνωστικών είναι τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης (storytelling), κατασκευής κόμιξ και δυναμικών παρουσιάσεων. Επίσης τέτοιου είδους εργαλεία είναι αυτά με τη βοήθεια των οποίων κατασκευάζεται ένα video ή μια διαδραστική αφίσα ή και ένα διαδραστικό κείμενο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μελετήθηκαν σενάρια, όπου εμφανίζονται αυτά τα εργαλεία με έμφαση στο TP του TPACK, αλληλοσυσχετίστηκαν όλοι οι παράγοντες που συναπαρτίζουν το παιδαγωγικό πλαίσιο, με επιρροή από το μοντέλο της νέας μάθησης, το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων από τη Laurillard και την κατηοριοποίηση των διδακτικών στόχων του Bloom: κατηγορία εργαλείου, γνωστική διαδικασία, είδος δραστηριότητας, τεχνική, στόχος, αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν όχι μόνο τις προτιμήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών-συγγραφέων ως προς τα συγκεκριμένα εργαλεία (σε ποιες δραστηριότητες, με ποιες τεχνικές, με τι είδους αλληλεπίδραση κ.λπ. προτείνουν τη χρήση τους), αλλά και πολλών ειδών συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές του παιδαγωγικού μέρους της διδασκαλίας και με τα web 2.0 εργαλεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
εργαλεία web 2.0, παιδαγωγικό πλαίσιο, εκπαιδευτικά σενάρια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
68

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ WEB 2.0.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.