Κοσμολογικά Μοντέλα με Πλεονάζουσες Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328070 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καρύδας Στυλιανός
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Γεωργαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Σπανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοσμολογικά Μοντέλα με Πλεονάζουσες Διαστάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοσμολογικά Μοντέλα με Πλεονάζουσες Διαστάσεις
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετόνται οι επιπτώσεις που θα έχει στην εξέλιξη των κοσμολογικών μεγεθών σε μεταγενέστερους χρόνους, η εισαγωγή επιπλέον χωρικών διαστάσεων. Η γεωμετρία των πλεοναζουσών διαστάσεων θεωρείται ομογενής και η ολική ενέργεια του πολυδιάστατου Σύμπαντος σχετίζεται με διαφορετική καταστατική εξίσωση με την πίεση στις φυσικές καιστις επιπλέον διαστάσεις. Η απαλοιφή των ποσοτήτων που σχετίζονται με την ενέργεια οδηγεί σε μη γραμμικό διαφορικό σύστημα για τις παραμέτρους διαστολήςτου φυσικού χώρου και των επιπλέον διαστάσεων, η μελέτη του οποίου γίνεται με την βασική υπόθεση ότι οι καταστατικές εξισώσεις στις συνήθεις αλλά και στις επιπλέον διαστάσεις παραμένουν σταθερές ασυμπτωτικά στον κοσμολογικό χρόνο. Στην συνέχεια ανακατασκευάζεται, με χρήση μιας ειδικής περίπτωσης της μεθόδου Picard η εξέλιξη των κοσμολογικών παραμέτρων,για διάφορες επιλογές στον αριθμό των διαστάσεων αλλά και στην τιμή των καταστατικών παραμέτρων, με σκοπό μετά τη σύγκριση με τα σημερινά παρατηρησιακά δεδομένα να εξεταστεί η σύμπτωση μαζί τους. Σε συνδυασμό με παρόμοιες εργασίες συζητούνται τα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμολογία, Καθολικές Επιπλέον Διαστάσεις, Μέθοδος Picard
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
130
2016-11-15, Κοσμολογικά Μοντέλα με Πλεονάζουσες Διαστάσεις, Καρύδας.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο