Εκτίμηση του οικολογικού θώκου των ελαφιών Cervus elaphus στην Πάρνηθα με τη χρήση νευρωνικών δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328304 487 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σομπόνης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Λεγάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Άρτεμις Νικολαΐδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Αριστείδης Παρμακέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του οικολογικού θώκου των ελαφιών Cervus elaphus στην Πάρνηθα με τη χρήση νευρωνικών δικτύων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση του οικολογικού θώκου των ελαφιών Cervus elaphus στην Πάρνηθα με τη χρήση νευρωνικών δικτύων
Περίληψη:
Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας είναι μια περιοχή με πλούσια χλωρίδα και πανίδα η οποία αποτελεί βιότοπο για πολλά είδη θηλαστικών και πτηνών με σημαντικότερο το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus). Το κόκκινο ελάφι στο παρελθόν εξαπλωνόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα, όμως σε λίγες δεκαετίες οι πληθυσμοί του συρρικνώθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε το είδος να βρεθεί στην κατηγορία των απειλούμενων ζώων της χώρας. Ο πληθυσμός της Πάρνηθας είναι σήμερα ο πιο ακμαίος στην Ελλάδα και αποδεδειγμένα διατηρεί τα αρχέγονα γονίδια των γηγενών ελαφιών. Ωστόσο, η πυρκαγιά του 2007 κατέστρεψε σημαντικό μέρος του ενδιαιτήματός του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, λόγω της μέχρι πρότινος έλλειψης φυσικών θηρευτών, ενδέχεται να έχει αρνητικά αποτελέσματα στο δάσος της Πάρνηθας εξαιτίας της πίεσης που δέχεται από τα βόσκοντα ελάφια. Συνεπώς, μια μετακίνηση των ελαφιών σε νέους βιότοπους ενδείκνυται τόσο για την αποφόρτιση του δάσους όσο και για την εκ νέου εξάπλωση του είδους στον Ελλαδικό χώρο.
Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης του κόκκινου ελαφιού στην περιοχή μετακίνησής του πρέπει να εκτιμηθεί πρώτα η καταλληλότητα του νέου ενδιαιτήματος. Για τον λόγο αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων από τις περιοχές παρουσίας και απουσίας του ελαφιού στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ένα νευρωνικό δίκτυο SOM το οποίο και εκπαιδεύτηκε με τα δεδομένα αυτά και αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητά του στην ορθή κατηγοριοποίηση άγνωστων περιοχών.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως οι επιδόσεις του SOM είναι περισσότερο από ικανοποιητικές και η εφαρμογή που αναπτύχθηκε βασισμένη σε αυτό μπορεί να εκτιμήσει άμεσα και γρήγορα την καταλληλότητα μιας περιοχής για τη φιλοξενία του κόκκινου ελαφιού της Πάρνηθας. Ωστόσο, το σύνολο των δεδομένων χρίζει βελτίωσης ούτως ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες παραμέτρους και να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας.
Η εξάπλωση του κόκκινου ελαφιού σε περιοχές από όπου έχει πλέον εξαφανιστεί θα συνδράμει τόσο στη διατήρησή του, με όσα πλεονεκτήματα απορρέουν από αυτή, όσο και στην μείωση της πίεσης που αυτό ασκεί στο δάσος της Πάρνηθας. Παρ’ όλα αυτά η επανεισαγωγή του κόκκινου ελαφιού σε κατάλληλους βιότοπους δεν εξασφαλίζει και την επιβίωση του αν πρότινος δεν ελεγχθεί η λαθροθηρία. Για τον λόγο αυτό η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας στην επιβίωση των νέων υποπληθυσμών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κόκκινο ελάφι, Cervus elaphus, Πάρνηθα, καταλληλότητα ενδιαιτήματος, νευρωνικό δίκτυο SOM
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
108
Somponis_Diploma_Thesis.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο