Διερεύνηση διαστάσεων δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς σε πληθυσμό στρατευσίμων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328392 368 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κολιώνη Θεοφανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασλαματζής Γρηγόριος,Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Κοκκώση Μαρία,Επίκουρη Καθηγήτρια,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Καραμανωλάκη Χαρά,Ψυχίατρος επί θητεία,Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση διαστάσεων δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς σε πληθυσμό στρατευσίμων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει παράγοντες που συσχετίζονται με την εκδήλωση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών σε πληθυσμό στρατευσίμων. Η έρευνα είναι συγχρονική και η μεθοδολογία της περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων από βιβλιογραφική ανασκόπηση συναφών ερευνών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων καθώς και συλλογή πληροφοριών μέσω των ερωτηματολογίων της Γενικής Υγείας, Κινδύνου Αυτοκτονίας και Διαπροσωπικών προβλημάτων. Η κατάταξη στο στράτευμα αποτελεί ιδιαίτερα ψυχοπιεστική συνθήκη διότι οι νεοσύλλεκτοι με την είσοδό τους στο στρατό αποκόπτονται αιφνίδια από το περιβάλλον της οικογένειας και τον κοινωνικό τους περίγυρο και καλούνται να υιοθετήσουν νέες συνήθειες. Τα πολλαπλά καθήκοντα, η διαρκής εκπαίδευση, η ανοχή στην πίεση για πειθαρχημένη συμπεριφορά, οι στιγμές έντασης με ανωτέρους και συναδέλφους πολλές φορές οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικές εκδηλώσεις.
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 στρατευσίμων σε κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων φρουράς Ι.Π.Μεσολογγίου και φρουράς Αττικής.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μέσος όρος της γενικής υγείας (ψυχολογικής δυσφορίας) ήταν 3,09 (SD = 4,11), των Διαπροσωπικών Προβλημάτων 82,14 (SD = 38,16) και του Κινδύνου Αυτοκτονίας 1,36 (SD = 2,05). Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης r του Pearson ανάμεσα στο δείκτη γενικής υγείας (ψυχολογικής δυσφορίας) και τους παράγοντές του, το δείκτη Κινδύνου Αυτοκτονίας και τις διαστάσεις των Διαπροσωπικών Προβλημάτων. Ο δείκτης γενικής υγείας (υψηλότερη ψυχολογική δυσφορία) συσχετίστηκε θετικά με όλους τους δείκτες. Οι υψηλότερες συνάφειες εντοπίστηκαν με όλους τους δείκτες της γενικής υγείας και με το Κίνδυνο Αυτοκτονίας. Αναφορικά με τους δείκτες των Διαπροσωπικών Προβλημάτων παρατηρήθηκαν μέτριου βαθμού συσχετίσεις με τη δεκτικότητα και την αυταπάρνηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχές προσαρμογής νεοσυλλέκτων, Άγχος στράτευσης,
Αυτοκτονικότητα στο στρατό , Διαπροσωπικές σχέσεις
στρατευσίμων,Προβλήματα προσαρμογής στη θητεία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
51
KOLIONI THEOFANIA MASTER.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο