Γυναικείες Μεταναστευτικές Οργανώσεις της Αθήνας: φύλο, συμμετοχή, κοινωνικό κεφάλαιο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329333 451 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Λεοντσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γυναικείες Μεταναστευτικές Οργανώσεις της Αθήνας: φύλο, συμμετοχή, κοινωνικό κεφάλαιο.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γυναικείες Μεταναστευτικές Οργανώσεις της Αθήνας: φύλο, συμμετοχή, κοινωνικό κεφάλαιο
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τις γυναικείες μεταναστευτικές οργανώσεις της Αθήνας. Μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων βάθους με τα μέλη μιας οργάνωσης γυναικών από τη Βουλγαρία και με την εξάμηνη συμμετοχική παρατήρηση των δραστηριοτήτων της, επιχειρείται να απαντηθούν ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με την επιρροή που ασκεί η συμμετοχή στην οργάνωση στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων των μελών της, με το είδος των κοινωνικών δικτύων που δημιουργούνται στο πλαίσιο της και τους πόρους στους οποίους αποκτούν πρόσβαση οι γυναίκες. Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών της οργάνωσης διαπλέκονται το ένα με το άλλο. Η συμμετοχή στην οργάνωση φαίνεται ότι συμβάλλει κυρίως στη διαμόρφωση της εθνικής και της θρησκευτικής ταυτότητας των γυναικών και αυτό συμβαίνει με διάφορους τρόπους.
Για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούνται στο πλαίσιο της οργάνωσης και με τους πόρους στους οποίους αποκτούν πρόσβαση τα μέλη της αξιοποιείται η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου του Bourdieu και του Coleman, λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που τους έχει ασκηθεί από τις φεμινίστριες θεωρητικούς. Η συμμετοχή στην οργάνωση προσφέρει σε κάθε μέλος της ευκαιρίες να δημιουργήσει κοινωνικά δίκτυα με τα υπόλοιπα μέλη. Οι πόροι που προκύπτουν από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα αξιοποιούνται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο οικονομικό πρόβλημα ή όταν υπάρχει ανάγκη για εύρεση εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικά δίκτυα , οργανώσεις , μετανάστριες , κοινωνικό κεφάλαιο , κοινωνική ταυτότητα , κομβικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
123
Αριθμός σελίδων:
317