Γνωστική Παρεμβολή με τη χρήση του Συναισθηματικού Stroop και Μαθησιακές Δυσκολίες: Σύγκριση με τυπικά παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329381 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κιρκινέζη Γαλήνη-Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιδερίδης Γεώργιος ,επιβλέπων αναπλ. καθηγητής, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνωστική Παρεμβολή με τη χρήση του Συναισθηματικού Stroop και Μαθησιακές Δυσκολίες: Σύγκριση με τυπικά παιδιά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παρεμβολή με τη χρήση του Συναισθηματικού Stroop και Μαθησιακές Δυσκολίες: Σύγκριση με τυπικά παιδιά
Περίληψη:
Περίληψη
Στόχο της παρούσας έρευνας συνιστά η αξιολόγηση της γνωστικής παρεμβολής που προκαλείται από συναισθηματικά ερεθίσματα στους μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μέσω της Δοκιμασίας Παρεμβολής Χρώματος-Λέξης του Stroop (Συναισθηματικό Stroop). Συνολικά, εξετάστηκαν 64 παιδιά τριών δημοτικών σχολείων της Αθήνας, που φοιτούσαν στην Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη. Τα 32 παιδιά αποτελούσαν την ομάδα των τυπικών μαθητών και τα υπόλοιπα 32 την ομάδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα συναισθήματα, ο φόβος και ο πόνος των μαθητών εξετάστηκαν με τη χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Ο τρόπος αντίδρασης των δύο ομάδων του δείγματός της έρευνας(μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές με τυπικές ικανότητες) σε διάφορα συναισθηματικά ερεθίσματα, μελετήθηκε με τη δοκιμασία του Συναισθηματικό Stroop τεστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στην κατηγορία λέξεων θετικού συναισθήματος ή αλλιώς στην Κατηγορία «Επιτυχία», τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφάνισαν σημαντικά πιο αργούς χρόνους σε σχέση με τους χρόνους που εμφάνισαν τα παιδιά με τυπικές ικανότητες και αντίστοιχα στην κατηγορία λέξεων αρνητικού συναισθήματος ή αλλιώς στην Κατηγορία «Αποτυχία», τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να απαντήσουν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο χρόνο που χρειάστηκαν τα παιδιά με τυπικές ικανότητες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στη δοκιμασία του Συναισθηματικού Stroop όσον αφορά τα συναισθήματα, το φόβο και τον πόνο που βίωσαν πριν και μετά την εφαρμογή του Συναισθηματικού Stroop τεστ, δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες συναισθηματικές τιμές ανάμεσα στα παιδιά με Τυπικές Ικανότητες και στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές Δυσκολίες, Παρεμβολή Stroop, Δοκιμασία Παρεμβολής Χρώματος-Λέξης του Stroop, Συναισθηματικό Stroop, Γνωστική Παρεμβολή.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
54

ΤΕΛΙΚΗ Κιρκινέζη Γαλήνη Διπλωματική (1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.