Σχέσεις και Συνεργασία Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329391 495 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-24
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λεμπέση Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πασιάς, Αν. Καθηγητής, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αν. Καθηγητής, Φ.Π.Ψ.,Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτριος Φωτεινός, Επ. Καθηγητής, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέσεις και Συνεργασία Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέσεις και Συνεργασία Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Η εισήγηση αυτή θέτει το θέμα της συνεργασίας Εκπαίδευσης-Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και επιχειρεί να ανιχνεύσει θέματα, πεδία και τομείς για μια δυναμικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία προς όφελος και των δύο θεσμών.
Ειδικότερα:
Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται σύντομη αναφορά στην σχετική νομοθεσία που αφορά στην εξέλιξη των σχέσεων των δύο θεσμών με βασικούς σταθμούς τον Ν. 1566/85 μέχρι και το Ν. 3852/10. Καταγράφονται οι ευρωπαϊκές τάσεις συμμετοχής της Τ.Α. στα θέματα της εκπ/σης, η σχετική κριτική που ασκείται για το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπ/κού συστήματος, ο οποίος «εμποδίζει» την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνέργειας στις σχέσεις εκπ/σης & Τ.Α. Επισημαίνονται θέματα και πεδία συνεργασίας, τα οποία μπορούν να φέρουν τις τοπικές κοινωνίες και το σχολείο σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και μετασχηματισμών, που μπορεί να επιδράσουν ευεργετικά τόσο στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία όσο και στη δυναμική πολιτιστική & κοινωνική ανάπτυξη της Τ.Α.
Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αναδείχτηκαν με δείγμα τους διευθυντές/εκπαιδευτικούς όλων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Αττικής, των οποίων οι απόψεις δίνουν στοιχεία για τις σχέσεις, τη συνεργασία και τους τομείς για την περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεων των δύο θεσμών. Η έρευνα εστιάστηκε και σε επιμέρους θέματα αναφορικά με τις δράσεις των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., τις πρωτοβουλίες των δήμων για ενημέρωση και συνεργασία, τα θέματα της συνεργασίας, τα αιτήματα των σχολείων και η ανταπόκριση των Δήμων, η στήριξη των Ο.Τ.Α. στην προώθηση καινοτομιών, η προώθηση δράσεων των σχολείων για σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, η ανταπόκριση της Τ.Α. στο θεσμικό της ρόλο, το άνοιγμα του σχολείο στις τοπικές κοινωνίες και τη μετατροπή του σε οργανισμό και κοινότητα μάθησης, σε οργανισμό δηλ. που μαθαίνει και υπόκειται σ’ ένα διαρκή μετασχηματισμό, αξιοποιεί συνθήκες που αλλάζουν, επιτυχίες, αποτυχίες και κάθε εμπειρία των μελών του, βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση πηγών και συνεργατών και σε διαδικασίες διαρκούς διερεύνησης.
Παρατίθενται τέλος συμπεράσματα και οι προτάσεις στην κατεύθυνση ανάπτυξης της συνεργασίας προς όφελος της εκπαίδευσης και της Τ.Α. αναμόρφωσης και βελτίωσης του θεσμικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού πλαισίου συνεργασίας Σχολείου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα συμπεράσματα δείχνουν τη διάθεση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών για συνεργασία και συνέργεια ενεργειών με τους ΟΤΑ, αλλά και καχυποψία και δυσκολίες στη συνεργασία, γενικότερα. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνεχιστεί η κεντρική πολιτική από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. όσον αφορά θέματα εργασιακών σχέσεων, διορισμών και εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα. Δεν είναι αντίθετοι στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και στη στήριξη από τους ΟΤΑ σε θέματα αντισταθμιστικής πολιτικής και «βοηθητικών» λειτουργιών.
Η συμβολή της εργασίας/έρευνας, θεωρούμε ότι είναι σημαντική αφού εμπλουτίζει, την περιορισμένη σχετική βιβλιογραφία για την εκπαίδευση και την Τ.Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση & Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργασία, σχολική διοίκηση & ηγεσία, αυτονομία του σχολείου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
183

Δ.Ε._ΛΕΜΠΕΣΗ_ΣΧΕΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_ΤΟΠΙΚΗ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.