Καρκίνος του μαστού και θυρεοειδική ορμόνη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1329437 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-24
Έτος εκπόνησης:
2009
Συγγραφέας:
Αρμόνης Βασίλειος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ζωγράφος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πάντος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τυλιγάδα Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κουλουλίας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τραφαλής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μουρύζης Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρκίνος του μαστού και θυρεοειδική ορμόνη.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Breast cancer and thyroid hormone.
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης.69T Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν οτι οι Θυρεοειδικές Ορμόνες μπορεί να έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στην παθογένεση και εξέλιξη διαφόρων παθήσεων εξαιτίας του ρυθμιστικού της ρόλου στην κυτταρική ωρίμανση και διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, σε αυτήν την μελέτη προσπαθήσαμε να δείξουμε αν τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών σχετίζονται με δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Σχεδιασμός και Μέθοδοι. Περιελήφθησαν στην μελέτη 86 ασθενείς, οι οποίες παραπέμφθηκαν για χειρουργική επέμβαση, με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού θετικό για τους οιστρογονικούς υποδοχείς [ER(+)].

Αποτελέσματα. Οι τιμές των FT3, FT4, TSH των ασθενών της μελέτης ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της Κί67 και FT3 (r= -0.17, p= 0.15), FT4 (r = -0.13, p= 0.25), ή TSH (r = -0.10, p= 0.39) σε όλες τις ασθενείς οι οποίες μελετήθηκαν. Ωστόσο, η ανάλυση των υποομάδων έδειξε ότι στις HER2 (+) ασθενείς υπήρχε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών της FTR3R και του Ki67 (r = -0.60 και p= 0.004), αλλά όχι μεταξύ των τιμών του Ki67 και της FT4 (r = 0.04 και p = 0.85) ή της TSH (r = -0.23 και p= 0.30). Στις HER2 (–) ασθενείς, δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ Κί67 και FT3 (r = -0.06, p= 0.67), FT4 (r = -0.15, p= 0.26), ή TSH (r = -0.09, p= 0.49 ). Ο λόγος των τιμών της Φωσφορυλιωμένης-p44 ERK/Ολικής-p44 ERK ήταν διπλάσιος στους HER2(+) όγκους έναντι αυτών των HER2(–) και δεν ανιχνεύθηκαν διαφορές στον λόγο των τιμών της Φωσφορυλιωμένης-p42 ERK/Ολικής-p42 ERK.

Συμπεράσματα. Το προφίλ των Θυρεοειδικών Ορμονών δεν μεταβάλλεται σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού κι’ εξ αιτίας αυτού. Ωστόσο, τα επίπεδα FT3, ακόμη και εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών, συσχετίζονται αρνητικά με τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με HER2(+) καρκίνους του μαστού. Αυτή η μεταβολή μπορεί να οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της ERK και της σηματοδότησης των Θυρεοειδικών Ορμονών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του μαστού, Θυρεοειδική ορμόνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
87
ARMONIS BASILEIOS PHD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο