Δυσλειτουργικές σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών και η επίπτωση τους στο επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331113 473 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χαλιμούρδα Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Κουζούπης,Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Βασίλειος Μασδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Χρήστος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο "Αττικόν".
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυσλειτουργικές σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών και η επίπτωση τους στο επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Δεδομένου ότι το άγχος αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, στην παρούσα εργασία, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μελετάται η έννοια του επαγγελματικού άγχους καθώς και το κατά πόσο εκείνο εντείνεται λόγω των δυσλειτουργικών σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Σκοπός της, λοιπόν, είναι να μελετήσει τη συνυπευθυνότητα των γονέων στην εκδήλωση του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ελάττωση , ακόμα και την εξάλειψη του άγχους αυτού, και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών. Αφού έγινε προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης του όρου «άγχος», της διάκρισης νευρωσικού και φυσιολογικού, της έννοιας του επαγγελματικού άγχους και των πηγών του, μελετήθηκε ο θεσμός της οικογένειας και η συμμετοχή της στη σχολική διαδικασία, η εμπλοκή των γονέων αναφορικά με την εμφάνιση του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών, οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τέλος αξιολογήθηκε η τελεσφορία των παρεμβάσεων αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Δυσλειτουργικές σχέσεις, Επαγγελματικό άγχος, Ψυχική υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
53

Διπλωματική Εργασία.pdf
800 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.