« Σημεία επαφής και τριβής μεταξύ της Συμβάσεως της Γενεύης (1951) και του πλέγματος ρυθμίσεων Schengen »

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331154 529 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παππάς Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκτωρ κ. Κυριακόπουλος Γεώργιος
Επίκουρη καθηγήτρια κα. Κουσκουνά Μεταξία
Επίκουρη καθηγήτρια κα. Γαβουνέλη Μαρία
Πρωτότυπος Τίτλος:
« Σημεία επαφής και τριβής μεταξύ της Συμβάσεως της Γενεύης (1951) και του πλέγματος ρυθμίσεων Schengen »
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
« Σημεία επαφής και τριβής μεταξύ της Συμβάσεως της Γενεύης (1951) και του πλέγματος ρυθμίσεων Schengen »
Περίληψη:
Το παρόν πόνημα αποσκοπεί να αναδείξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς του πρόσφυγα όπως αυτό αποτυπώνεται στο πλέγμα νομοθετημάτων που έχουν θεσπιστεί τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία επαφής και τριβής που παρατηρούνται μεταξύ της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και πλέγματος ρυθμίσεων Schengen.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της αν χείρας εργασίας εξετάζεται το διεθνές νομικό πλαίσιο που δεσμεύει ένα κράτος μέλος της Σύμβασης της Γενεύης (1951) σχετικά με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση της Σύμβασης αυτής, αλλά και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης (1967). Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πηγή ρύθμισης που επηρεάζει τα εθνικά συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην πορεία και τους λόγους δημιουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, καθώς και στα συστατικά στοιχεία του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου για το άσυλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλέγμα ρυθμίσεων Schengen όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως και σήμερα, τηρούμενων πάντοτε των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης (1951) που συνιστούν τον θεμέλιο λίθο του πλέγματος αυτού. Το τρίτο κεφάλαιο εντοπίζει και αναλύει τα σημεία τριβής που παρατηρούνται μεταξύ της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 αφενός και του πλέγματος ρυθμίσεων Schengen αφετέρου. Ιδιαίτερα, εστιάζει σε εκείνα που αναδύονται όταν κατά τη διαδικασία απονομής του καθεστώτος πρόσφυγα εμπλέκονται δύο κράτη γειτονικά με κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα και το ένα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. δεσμεύεται τόσο από τη Σύμβαση της Γενεύης όσο και από το πλέγμα των ρυθμίσεων Schengen, ενώ το έτερο κράτος δεσμεύεται μόνο από τις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Γενεύης. Τέλος, γίνεται αναφορά στα ελλείμματα και τις ανεπάρκειες της κείμενης νομοθεσίας που περιβάλει το καθεστώτος του πρόσφυγα, ενώ παράλληλα προτείνονται ορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης των σχετικών ανεπαρκειών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνές Δίκαιο, Σένγκεν, Ευρωπαϊκή Ένωση, προστασία, πρόσφυγες, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, δίωξη, άσυλο, επανεγκατάσταση, μη επαναπροώθηση, απέλαση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
123

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Εξώφυλλο-Abstract-Περιεχόμενα.zip
770 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.