Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτικές επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332598 472 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-20
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κωστάρα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ναπολέων Μαραβέγιας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτικές επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η πολιτική επενδυτικών κινήτρων που ακολούθησε η Ελλάδα ήδη από την μεταπολεμική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη δύο διαφορετικών στόχων, αφενός την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, μέσω της ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων και τομέων της εθνικής οικονομίας και αφετέρου την επίτευξη της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης αποτελεί η αποτίμηση της συμβολής της πολιτικής επενδυτικών κινήτρων που εφάρμοσε η χώρα μας διαχρονικά ως προς την περιφερειακή της διάσταση. Ειδικότερα εξετάζεται το κατά πόσο τα επενδυτικά κίνητρα που προβλέφθηκαν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Ωστόσο, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω πολιτικής συνιστά εκ προοιμίου μια πολύπλοκη υπόθεση, καθώς η εύρεση της χρυσής τομής μεταξύ των δύο αυτών στόχων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Αν και φαινομενικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι της πολιτικής επενδυτικών κινήτρων μοιάζουν ασύμπτωτοι και ανταγωνιστικοί, ωστόσο ο κατάλληλος σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη και τις δύο συνιστώσες της αναπτυξιακής διαδικασίας αποτελεί το ζητούμενο. Με βάση τη διαχρονική εξέταση του επενδυτικού πλαισίου στην Ελλάδα, μπορεί να συνχθεί το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής κινήτρων εκφράστηκε πολύ περισσότερο με όρους οικονομικής μεγένθυσνης των επιχειρήσεων παρά με αντίσοιχους περιφερειακής σύγκλισης, καθώς οι ανεπτυγμένες περιφέρειες και ειδικότερα η περιοχή της Αττικής εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, η υφισταμένη πολιτική επενδύτικών κινήτρων κρίνεται ανεπαρκής να αντιμετωπίσει το ζήτημα της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή των στόχων και των προτεραιοτήτων της σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου να προβάλλουν ως αναγκάια προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπτυξιακός νόμος
Περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφερειακή πολιτική
Περιφερειακές ανισότητες
Αποτελεσματικότητα επενδύσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
77
542 ΚΩΣΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο