Σύγκριση 3D Comformal με IMRT τεχνική ακτινοθεραπείας σε καρκίνο κεφαλής-τραχήλου ως προς τις παρενέργειες και την ποιότητα ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332646 552 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Στρίκου Ασπασία-Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζυγογιάννη Άννα, Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια,Επίκουρος Καθηγήτρια Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Αρεταίειο, ΕΚΠΑ
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Υπεύθυνη Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής "Τζένη Καρέζη" Ιατρικής Σχολής.
Κουλουλίας Βασίλης ,Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΄Β Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Αττικόν
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση 3D Comformal με IMRT τεχνική ακτινοθεραπείας σε καρκίνο κεφαλής-τραχήλου ως προς τις παρενέργειες και την ποιότητα ζωής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Η μελέτη αυτή σκοπό έχει τη σύγκριση μεταξύ δυο τεχνικών ακτινοθεραπείας της τρισδιάστατης σύμμορφης (3D Conformal) και της διαμορφούμενης έντασης θεραπείας (IMRT, Intensity Modulated Radiation Treatment) σε ασθενείς με καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου, σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους για να αναδειχθεί πως επηρεάζεται η ποιότητα ζωής και το επίπεδο άγχους- κατάθλιψης από την ακτινοθεραπεία και κατά πόσο οι νεότερες τεχνικές επιδρούν στην ελάττωση των παρενεργειών και κατ'επέκταση στην καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μέθοδος-Υλικό: Εκατόν είκοσι ασθενείς με ca κεφαλής τραχήλου πήραν μέρος απαντώντας στα εξής ερωτηματολόγια: EORTC QLQ-C30, QLQ H&N35 και HAD. Οι εξήντα από αυτούς έλαβαν θεραπεία με τη συμβατική τρισδιάστατη σύμμορφη (3D Conformal) και οι υπόλοιποι εξήντα με διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία ( Intensity Modulated Radiotherapy Treatment) στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιασώ και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταίειο. Ασθενείς με καρκίνο στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρυγγα, ρινοφάρυγγα, υποφάρυγγα-λάρυγγα απάντησαν στα ερωτηματολόγια πριν την έναρξη της θεραπείας, αμέσως μετά το τέλος της και τρεις μήνες μετά το πέρας.
Αποτελέσματα: Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι η γνωστική λειτουργία, ολική υγεία, πόνος, κατάποση, ξηροστομία, κολλώδες σάλιο, προβλήματα αίσθησης, ομιλία ,δυσγευσία, στοματίτιδα, άγχος και κατάθλιψη. Στις περισσότερες μεταβλητές η IMRT υπερτερούσε της 3DC κυρίως τρείς μήνες μετά την θεραπεία. Στην ξηροστομία, τον πόνο, το κολλώδες σάλιο, την κατάποση και την ομιλία υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ της IMRT(p<0.001). Στα προβλήματα αίσθησης, στον πόνο και στο άγχος η 3DC υπερτερούσε αμέσως μετά το τέλος της θεραπείας αλλά στους 3 μήνες η IMRT και πάλι ήταν καλύτερη. Στην κατάθλιψη και στις τρεις χρονικές περιόδους τα αποτελέσματα είναι υπέρ της IMRT.
Συμπεράσματα: Όσο βελτιώνονται ή εξαλείφονται οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας τόσο καλύτερη γίνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών με ca κεφαλής τραχήλου. Προτείνουμε την IMRT ως τεχνική ακτινοθεραπείας για ca κεφαλής τραχήλου γιατί κάνει καλύτερη κατανομή της δόσης με αποτέλεσμα να μειώνονται οι παρενέργειες και τα οφέλη της να φαίνονται κυρίως στους 3μήνες. Ενδιαφέρον θα είχε να εξετάζαμε και στους 6, 12,18 μήνες.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής και IMRT, IMRT vs 3DC, Ξηροστομία, Άγχος, Κατάθλιψη, Ακτινοθεραπεία, Παρενέργειες ακτινοθεραπείας, Στοματίτιδα, Δυσγευσία, Καρκινός κεφαλής- τραχήλου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
95

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ PDF.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.