Οι τούρκικες σειρές στην ελληνική τηλεόραση: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332897 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Κομνηνού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι τούρκικες σειρές στην ελληνική τηλεόραση: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μέσα από την παρούσα μελέτη επιχειρείται, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο να καταδειχθεί η σχέση ανάμεσα στο κειμενικό είδος της «σαπουνόπερας» και στις Πολιτισμικές σπουδές. Για να σχεδιαστεί και να τεκμηριωθεί η ερευνητική μελέτη, διερευνήθηκαν βιβλιογραφικά η έννοια του τηλεοπτικού είδους της «σαπουνόπερας» καθώς επίσης οι στόχοι και η μεθοδολογία της πρόσληψης στο πεδίο μελέτης των Πολιτισμικών σπουδών. Αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τα δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, πραγματοποιήθηκε ενδεικτική έρευνα πρόσληψης με τη συμμετοχή οκτώ υποκειμένων (τηλεθεατές). Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε από μέρους μας η περαιτέρω προσέγγιση των νοηματοδοτήσεων των υποκειμένων (τηλεθεατές) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των τούρκικων τηλεοπτικών σειρών. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες οργανωμένες προσπάθειες κατανόησης και ερμηνείας του κειμενικού είδους της «σαπουνόπερας» από τους τηλεθεατές της στην ελληνική τηλεόραση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμικές Σπουδές,
Σαπουνόπερα,
Κωδικοποίηση,
Αποκωδικοποίηση,
Πρόσληψη,
Φεμινισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
84

Διπλωματική Εργασία.pdf
774 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.