Διατροφικές στάσεις,άγχος και νόημα ζωής: μια εμπειρική έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333258 597 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ζαχαρίου Ελένη-Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων : Αντωνίου Σταμάτιος-Αλέξανδρος (επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ)
Συνεπιβλέποντες:Γαλανάκη Ευαγγελία (καθηγήτρια ΠΤΔΕ)
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα (ομότιμη καθηγήτρια ΠΤΔΕ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές στάσεις,άγχος και νόημα ζωής: μια εμπειρική έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διατροφικές στάσεις, το άγχος ως κατάσταση, το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, την αναζήτηση και την παρουσία του νοήματος της ζωής σε προπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οι οποίοι βρίσκονται στο 3ο – ή και σε μεγαλύτερο - έτος των σπουδών τους.
Οι διατροφικές στάσεις αναφέρονται στα υπερφαγικά επεισόδια στα οποία μπορεί να προβαίνει το άτομο, στην υπερβολική άσκηση στην οποία μπορεί να επιδίδεται για να ελέγξει το βάρος του, στους περιορισμούς που θέτει στο καθημερινό του διατροφολόγιο, στην τάση του για βουλιμία και ενασχόληση με το φαγητό που καταναλώνει, στο βαθμό στον οποίο επιδεικνύει αυτοέλεγχο ως προς την ποσότητα της τροφής που καταναλώνει και το βαθμό στον οποίο ελέγχεται από το περιβάλλον του σχετικά με το φαγητό που προσλαμβάνει, καθώς και στην εικόνα που έχει διαμορφώσει για το σώμα του.
Το άγχος ως παρούσα κατάσταση αναφέρεται στα συνοδά συναισθήματα του άγχους που βιώνει το άτομο μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρόν, ενώ το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αναφέρεται στην τάση του ατόμου να αντιδρά με ένταση, ανησυχία και φόβο απέναντι σε κάθε κατάσταση που αντιλαμβάνεται ως απειλητική. Τέλος, το νόημα της ζωής -αν και δεν υπάρχει ακριβής ορισμός- αναφέρεται στις αξίες και τα ιδανικά του ανθρώπου, στις ηθικές του συστολές και στην πνευματικότητα που τον διακρίνει.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ποσοτική. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 352 προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΚΠΑ. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν το Ερωτηματολόγιο Διατροφικών Στάσεων (EatingAttitudesTest, EAT-26), το Ερωτηματολόγιο που εξετάζει το Άγχος ως παρούσα κατάσταση και το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (State-TraitAnxietyInventory, STAI) και το Ερωτηματολόγιο που εξετάζει την Παρουσία του Νοήματος της Ζωής και την Αναζήτηση του Νοήματος της Ζωής των συμμετεχόντων (MeaninginLifeQuestionnaire). Τέλος, εξετάζει το Δείκτη Μάζας Σώματος των συμμετεχόντων και κάποια κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλικία, τον τόπο καταγωγής, τον τόπο ανατροφής, την εργασιακή κατάσταση κ.ά.
Ο σκοπός της εν λόγω εμπειρικής μελέτης είναι να διαπιστωθεί και να αναλυθεί η σχέση των διατροφικών στάσεων, του άγχους ως παρούσα κατάσταση και του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, καθώς και της αναζήτησης και της παρουσίας του νοήματος της ζωής των προπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ, ούτως ώστε να μπορεί να καταστεί δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στο φοιτητικό πληθυσμό του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.Επιπλέον, βασικό σκοπό της έρευνας αποτελείη μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών (φύλο, τόπος καταγωγής, τόπος ανατροφής, εργασιακή κατάσταση κ.ά.) και των ανθρωπομετρικών στοιχείων (Δείκτης Μάζας Σώματος) των εξεταζόμενων στις διατροφικές τους στάσεις, στο άγχος ως κατάσταση και ως προδιάθεση, στην αναζήτηση και την παρουσία του νοήματος της ζωής τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχικές διαταραχές
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές στάσεις, διατροφική συμπεριφορά, διαταραχές πρόσληψης τροφής, άγχος, αγχώδεις διαταραχές, άγχος ως κατάσταση, άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, νόημα της ζωής, αναζήτηση του νοήματος της ζωής, παρουσία του νοήματος της ζωής, σκοπός της ζωής, φοιτητές, φοιτητές Πανεπιστημίου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
191

Διπλωματική Εργασία .pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.