Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο στην Α' Γυμνασίου και τεχνικές δημιουργικής τους αξιοποίησης Μελέτη Περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333267 544 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΧΕΡΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων:Σπανός Γεώργιος (καθηγητής)
Συνεπιβλέποντες:Βρεττός Ιωάννης (καθηγητής)
Καλογήρου Τζίνα (καθηγήτρια)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο στην Α' Γυμνασίου και τεχνικές δημιουργικής τους αξιοποίησης Μελέτη Περίπτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποδειχθεί πως μπορούν τα αρχαία ελληνικά να διδαχθούν και να αξιοποιηθούν δημιουργικά. Ως δημιουργικότητα ορίζεται η δυνατότητα που έχει ο ανθρώπινος νους να βρίσκει πολλές ιδέες καινούριες, καινοτόμες, πρωτόγνωρες, ασυνήθιστες, έξυπνες, πρωτότυπες, εναλλακτικές, για να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα. Οι άξονές της είναι η ενεργοποίηση των τύπων νοημοσύνης (γλωσσική, μουσική, λογικο-μαθηματική, χωρική, σωματική,κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική), η προσέλκυση ενδιαφέροντος, περιέργειας, φαντασίας του ατόμου, η σύνδεση της γνώσης με τη ζωή, η επικαιροποίησή της, η παροχή κινήτρων στο άτομο, η παρώθηση και η προαγωγή της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας του, η πρόκληση ενθουσιασμού, η έμπνευση, οι προεκτάσεις, οι συνδυασμοί, ο συσχετισμός δεδομένων, η συνθετική σκέψη, οι συνειρμοί, οι συγκρίσεις, οι συμπληρώσεις, η ενεργοποίηση της καλλιτεχνικής έκφρασης (ζωγραφική, μουσική, θέατρο) του ατόμου, η εύρεση πολλών εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση ενός προβλήματος, η διατύπωση έξυπνων, πρωτότυπων, καινοτόμων, ασυνήθιστων ιδεών, η προώθηση της ανακαλυπτικής- διερευνητικής μάθησης, η εκμαίευση της γνώσης, ο συνδυασμός της παλαιάς με τη νέα γνώση και της προηγούμενης εμπειρίας με τη νέα, η ευελιξία και το παιχνίδι, ο πειραματισμός και η έρευνα .Ως προς το παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη πρέπει να επικρατεί ελευθερία, δημοκρατικό κλίμα, σεβασμός, απουσία φόβου, αυταρχισμού, παιδαγωγικό τακτ και χιούμορ, ηρεμία, αυτοπεποίθηση, χρόνος και περιθώριο για σκέψη, καθοδήγηση και συμβουλές του δασκάλου προς τα παιδιά. Οι δε τεχνικές καλλιέργειας της δημιουργικότητας στα Αρχαία Ελληνικά από το Πρωτότυπο στην Α΄Γυμνασίου είναι: η ιδεοθύελλα, το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, οι ερωτήσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, οι ερωτήσεις τροποποίησης, προσαρμογής, αντικατάστασης, ανακατανομής, αντιστροφής, συνδυασμού, η συνεκτική- αναλογία (προσωπική, άμεση, συμβολική), οι προκρούστειοι συνδυασμοί, το Πρόγραμμα CORT (’Εξι σκεπτόμενα καπέλα του De Bono) και το <<μεθ’ ηδονής μανθάνειν>> ( παιχνίδι, παζλ, σπαζοκεφαλιές, αινίγματα, αναδομήσεις κειμένων, δραματοποιήσεις, κόμικς, κινηματογραφική και θεατρική απόδοση κειμένων, μελοποίηση τραγουδιών). Έτσι πραγματοποιήθηκε μία ποιοτική- ιδιογραφική έρευνα , σε σχολείο της Δυτικής Αττικής από 4/11/2016 – 2/12/2016, με δείγμα 23 παιδιά ( 10 αγόρια και 13 κορίτσια).Χρησιμοποιήθηκε η άμεση, μη συμμετοχική παρατήρηση, με αναλυτική καταγραφή και κωδικοποίηση της διδασκαλίας, των ερωτήσεων της καθηγήτριας και των απαντήσεων των μαθητών στην Eνότητα 3 του σχολικού βιβλίου των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο της Α’ Γυμνασίου σε 8 διδακτικές ώρες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Δημιουργικότητα, Αρχαία Ελληνικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
142

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΡΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩΣ!!!!teliko 2017 μαργαριτα- αντίγραφο.docx
259 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.