Μελέτη της επίδρασης του ιονοφόρου ασβεστίου και αυξητικού παράγοντα σε ανθρώπινα ωάρια και ανθρώπινα έμβρυα προεμφυτευτικού σταδίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1333324 445 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγούλα Αγγελογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Καλλιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πέτρος Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σταυρούλα Μιχαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης του ιονοφόρου ασβεστίου και αυξητικού παράγοντα σε ανθρώπινα ωάρια και ανθρώπινα έμβρυα προεμφυτευτικού σταδίου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the effect of calcium ionophore and a growth factor on human ova and human preimplantation stage embryos
Περίληψη:
Σκοπός: Η ενεργοποίηση ωαρίων με τη βοήθεια ιονοφόρων διαύλων ασβεστίου και η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού των εμβρύων με τον αυξητικό παράγοντα GM-CSF είναι γνωστές. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η συνεργιστική επίδραση της εφαρμογής των δύο αυτών μεθόδων σε μη γονιμοποιημένα ωάρια ανθρώπου έπειτα από μικρογονιμοποίηση (ICSI). Στη συνέχεια, τα έμβρυα καλλιεργήθηκαν μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης, και εξετάσθηκαν για πιθανές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, προκειμένου να προσδιοριστεί η ασφάλεια του πρωτοκόλλου.
Μέθοδοι: Ωάρια που δεν είχαν γονιμοποιηθεί 18 h μετά την ICSI υπέστησαν ενεργοποίηση, είτε με βραχυχρόνια εφαρμογή του ιονοφόρου ασβεστίου A23187 (ομάδα A) είτε με βραχυχρόνια εφαρμογή το ιονοφόρου ασβεστίου A23187 και επακόλουθη προσθήκη ανασυνδυασμένου ανθρώπινου GM-CSF (ομάδα B). Η ανάπτυξη των εμβρύων παρατηρήθηκε σε επωαστικό κλίβανο εφοδιασμένο με σύστημα μικροφωτογράφισης με χρονοδιολίσθηση και η πλοειδία τους αναλύθηκε με συγκριτικό γονιδιωματικό υβριδισμό σε μικροσυστοιχίες DNA (aCGH), έπειτα από ολική βιοψία και ενίσχυση του ολικού γονιδιώματος. Οι διαφορές μεταξύ των ωαρίων και των εμβρύων στις δύο ομάδες εκτιμήθηκαν στατιστικά.
Αποτελέσματα: Ωοκύτταρα που δεν γονιμοποιήθηκαν έπειτα από ICSI είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν με τη χρήση ιονοφόρου ασβεστίου A23187 και να εμφανίσουν δύο προπυρήνες και δύο πολικά σωμάτια. Η προσθήκη rhGM-CSF στο καλλιεργητικό μέσον ενισχύει το δυναμικό αυλάκωσης και δημιουργίας βλαστοκύστεων, οδηγώντας στην ανάπτυξη περισσότερων ευπλοειδών βλαστοκύστεων σε σύγκριση με καλλιεργητικό μέσον χωρίς προσθήκη αυξητικού παράγοντα.
Συμπεράσματα: Η έκθεση ανθρώπινων μη γονιμοποιημένων ωαρίων 18 h μετά την ICSI σε συνδυασμό ιονοφόρου ασβεστίου A23187 και κυτταροκίνη GM-CSF είναι δυνατόν να διασώσει τα ωάρια και να οδηγήσει στην ανάπτυξη ευπλοειδών βλαστοκύστεων καλής μορφολογίας, δυνητικά χρήσιμες για κλινική εφαρμογή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιονοφόρος ασβεστίου A23187, GM-CSF, Τεχνητή ενεργοποίηση ωοκυττάρου, ICSI, Αποτυχία γονιμοποίησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
346
Αριθμός σελίδων:
191
Konstantinos A. Economou - PhD Thesis.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο