Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1337 3285 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Χρονική κάλυψη:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1877

Πρακτικά uoadl:1360
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

22. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1877

Πρακτικά uoadl:1361
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

23. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1877

Πρακτικά uoadl:1362
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

24. Συνεδρίαση: 3 Μαΐου 1877

Πρακτικά uoadl:1363
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

25. Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 1877

Πρακτικά uoadl:1364
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

26. Συνεδρίαση: 27 Μαΐου 1877

Πρακτικά uoadl:1365
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

27. Συνεδρίαση: 12 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:1366
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

28. Συνεδρίαση: 22 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:1369
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

29. Συνεδρίαση: 31 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:1371
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

30. Συνεδρίαση Α΄: 21 Σεπτεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1372
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

31. Συνεδρίαση Β΄: 1 Οκτωβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1377
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

32. Συνεδρίαση Γ΄: 18 Οκτωβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1379
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

33. Συνεδρίαση Δ΄: 10 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1380
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

34. Συνεδρίαση Ε΄: 17 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1381
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

35. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 26 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1382
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

36. Συνεδρίαση Ζ΄: 30 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1384
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

37. Συνεδρίαση Η΄: 22 Δεκεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

38. Συνεδρίαση Θ΄: 25 Ιανουαρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

39. Συνεδρίαση Ι΄: 2 Φεβρουαριου 1878

Πρακτικά uoadl:1391
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

40. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 2 Μαρτίου 1878

Πρακτικά uoadl:1392
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο