Παρουσία και μόχλευση δωρεών (fundraising) διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, youtube)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1361665 424 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μαυρικίδου Κυριακή-Διονυσία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκούσκος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρουσία και μόχλευση δωρεών (fundraising) διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, youtube)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Με τον αριθμό των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων να αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, οι οργανώσεις αυτές έχουν αρχίσει να ανταγωνίζονται η μία την άλλη, αφενός για να προσελκύσουν και αφετέρου για να διατηρήσουν δωρητές. Οι περισσότερες εξαρτώνται από τη συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδιώτες για να επιτύχουν την αποστολή τους και να παραμείνουν σε λειτουργία. Πριν την άνοδο του διαδικτύου, η συγκέντρωση χρημάτων επιτυγχανόταν με την πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή. Ωστόσο το διαδίκτυο παρέχει στο μη κερδοσκοπικό τομέα πρωτοφανείς ευκαιρίες για την καλλιέργεια σχέσεων με τους δωρητές. Επίσης σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται και εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Είναι αναμφισβήτητο ότι η οικοδόμηση σχέσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας οργάνωσης. Ωστόσο μεταφράζονται αυτές οι σχέσεις σε δωρεές; Μπορεί η απήχηση μιας ΜΚΟ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβλέψει την επιτυχία της διαδικασίας διαδικτυακής μόχλευσης χρηματικών δωρεών και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ή η συνολική παρουσία του οργανισμού σε αυτά για να προσελκύσει τους ενδιαφερόμενους;
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
(Διαδικτυακή) μόχλευση δωρεών, Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, Ηλεκτρονική φιλανθρωπία, Κίνητρα δωρεών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
99

thesis_mavrikidou_final.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.