Συνεδρίαση Α΄: 21 Σεπτεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1372 288 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Α΄: 21 Σεπτεμβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770921
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Καλλιτεχνικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ι. Τρικαλιανός
Αν. Χρηστομάνος
Εξελεγκτική επιτροπή
Παρθ. Παπαγιαννόπουλος, Θολογική Σχολή Χάλκης
Εμμ. Γ. Ορφανίδης
Γ. Ζαβιτσάνος
Βασιλιάς και Βασίλισσα, εικόνες
Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία
Στρατολογικό Συμβούλιο
Προϋπολογισμός
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Αρχείο πανεπιστημίου
Κ. Πορφυρόπουλος, θάνατος
Γ. Αβέροφ
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10