Συνεδρίαση Γ΄: 18 Οκτωβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1379 194 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Γ΄: 18 Οκτωβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Υποτροφίες, Αριστεία
Αρχαιρεσίες
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Α. Βιτσάρης
Βούρβαχης
Θεολογική Σχολή, υποτροφίες
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, εκλογή
Ελληνικό Λύκειο Σταυροδρομίου Κωνσταντινούπολης
Χήρα Ρομπότη
Λούλα Θεμιστοκλέους, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6