Συνεδρίαση Ε΄: 17 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1381 184 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ε΄: 17 Νοεμβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771117
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ν. Ολύμπιος
Ι. Ιατρίδης
Προϋπολογισμός
Βρετανική Εταιρία των επιστημών
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5