Συνεδρίαση Θ΄: 25 Ιανουαρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1389 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Θ΄: 25 Ιανουαρίου 1878
Χρονική κάλυψη:
18780125
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Στρούμπος, Αθήναιον
Αν. Χρηστομάνος
Εθνικός Σύλλογος
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Β. Μιχαϊλίδης, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2