Η αγωνιστική απόδοση των πετοσφαιριστών στην επίθεση σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1400149 452 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-24
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Νικηφόρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπεργελές Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αγωνιστική απόδοση των πετοσφαιριστών στην επίθεση σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αγωνιστική απόδοση των πετοσφαιριστών στην επίθεση σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά
Περίληψη:
Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την αγωνιστική απόδοση των παικτών στην επίθεση σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά τους και να αναδείξει πιθανές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδικεύσεων και επιπέδων. Δευτερεύον σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα προφίλ με τα χαρακτηριστικά του σωματότυπου των επιθετικών ανά ειδίκευση.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 144 πετοσφαιριστές από τις ομάδες που έλαβαν μέρος στα πρωταθλήματα της Α1 και της Α2 Εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών. Οι παίκτες ήταν υγιείς, είχαν προπονητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και σύμφωνα με την αγωνιστική τους ειδίκευσή χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: Ακραίοι, Κεντρικοί και Διαγώνιοι. Για τον υπολογισμό του σωματότυπου έγιναν οι παρακάτω σωματομετρήσεις: σωματικό ανάστημα, σωματική μάζα, πάχος πέντε δερματοπτυχών, τρεις περιφέρειες και δύο διακονδυλικά πλάτη οστών. Η αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών στην επίθεση έγινε με παρατήρηση 48 αγώνων (2 σετ/αγώνα) σύμφωνα με την πενταβάθμια κλίμακα των Eom & Schutz (1992), όπου 0 η κακή και 4 η άριστη απόδοση.
Τα αποτελέσματα οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα: μεταξύ παικτών ίδιας ειδίκευσης δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές ως προς την απόδοση. Ως προς την αγωνιστική απόδοση στην επίθεση παρατηρείται τάση καλύτερης απόδοσης των παικτών της Α1 έναντι εκείνων της Α2, ενώ οι Κεντρικοί έχουν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες. Οι παίκτες της Α1 είχαν υψηλότερο σωματικό ανάστημα, μεγαλύτερη σωματική μάζα, περισσότερη άλιπη σωματική μάζα και λιγότερη ενδομορφία έναντι των παικτών της Α2. Ο σωματότυπος των Ακραίων είναι κεντρικός, ενώ ο σωματότυπος των Κεντρικών και των Διαγώνιων είναι ενδόμορφος-εξώμορφος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, αγωνιστική απόδοση, επίθεση, πετοσφαίριση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
92
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο