Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142277 235 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1842-1843
Ταξιθετικός αριθμός:
673.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Υπότροφοι, κληροδοτήματα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Κοσμάς Πανάγου, υπότροφος, Θεολογική Σχολή,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ιερεμίας Καζάκος, παύση υποτροφίας, διδασκαλία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, οικία, Κωνσταντίνος Βουσάκης, υπότροφος,
Νικόλαος Παπαγεωργακόπουλος, Λεωνίδας Μηλιώτης, υπότροφοι, Ιατρική Σχολή, Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας,
Υπότροφοι κυβέρνησης, ονόματα, Θεολογική Σχολή,
Γκίκας Δοκός, Προκόπιος Γεωργίου, διακοπή υποτροφίας,
Ιωάννης Λεβαδεύς, κοσμήτορας, υπότροφοι φοιτητές, ονόματα,
Ιωάννης Ρίζος, Ι. Θεοδωρόπουλος, υπότροφος, Βασιλικό Διάταγμα,
Θεόφιλος Οικονόμου, ιερομόναχος, υπότροφος, Βασιλικό Διάταγμα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.