Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142298 296 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
674.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
42 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διαταγή, εξετάσεις, υπότροφοι, πληροφορίες, υποβολή, αδυναμία, υπότροφοι, τακτικοί, ορφανοί, κληροδότημα Βελλίου, Βαρβάκη, μη εξετασθέντες, αποδείξεις, ακρόαση, μαθήματα,
διάταγμα, διορισμός, φοιτητές, υπότροφοι, ονόματα, κοινοποίηση, υποχρεώσεις,
Μελέτιος Μειλιχιάδης, αίτηση, υποτροφία, εξακολούθηση, αποδεικτικά, καθυστέρηση, προβλήματα, πρύτανης, επιστολή, υπότροφος, όροι, καθήκοντα, αποδεικτικά, εξετάσεις, μαθήματα, προθεσμία, μη τήρηση, παύση,
Παναγιώτης Π. Ιωάννου, διόρθωση, λάθος, όνομα, κατάσταση, χορηγία,
διορισμός, υπότροφοι, ονόματα, αναγγελία, κοινοποίηση,
Ναούμ Δημητριάδης, παράταση, υποτροφία, κοινοποίηση, αποδεικτικό,
Ι. Ιατρίδης, διορισμός, υπότροφος, βοηθός, γραμματεία, πανεπιστήμιο, όρκος υπηρεσίας,
Γρηγόριος Μαυρομαράς, Αδαμάντιος Πετρίδης, φοιτητές, υπότροφοι, Τήνος, ιερό κατάστημα, καθηγητές, αρμόδιοι, πληροφορίες,
πρύτανης, αποδεικτικά, ακροάσεις, μαθήματα,
Σταύρος Σταρόγιαννης, διορισμός, υπότροφος, κοινοποίηση, υποχρεώσεις, παραδόσεις,
Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, υποτροφίες, φοιτητές, Θεολογική σχολή, εισιτήρια,
Κωνσταντίνος Μάτσας, Πέτρος Λογοθέτης, υπότροφοι, διορισμός, αποδεικτικά, εξετάσεις, μαθήματα, υποχρεώσεις,
Παντολέων Βολανόπουλος, Παναγιώτης Βλάχος, Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Άγγελος Σ. Λογοθετόπουλος, υποτροφίες, εξακολούθηση,
αποδεικτικά, ακρόαση, μάθημα, αποστολή, υπουργείο,
Μύρωνας Νικολαϊδης, υπότροφος, διορισμός, αποδεικτικά, ακροάσεις, μαθήματα, κατάθεση, υπότροφοι, κατάσταση, όνομα, εγγεγραμμένο, μητρώο,
υπότροφος, Κωνσταντίνος Βέλλιος, κληροδότημα,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, Μακάριος Παγώνης, ασθένεια, πιστοποιητικό, ιατρός, εξετάσεις, συμμετοχή.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.