Ζητήματα απονομιμοποίησης της εξουσίας και πολιτικής ανυπακοής στην πολιτική φιλοσοφία των Thomas Hobbes, John Locke και Jean-Jacques Rousseau.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445667 544 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-14
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κορομπίλιας Βασίλειος-Λεωνίδας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Περικλής Βαλλιάνος. Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα απονομιμοποίησης της εξουσίας και πολιτικής ανυπακοής στην πολιτική φιλοσοφία των Thomas Hobbes, John Locke και Jean-Jacques Rousseau.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Θεμελιώδη άξονα της νεότερης πολιτικής θεωρίας συνιστά η θεματική της νομιμοποίησης μιας μορφής εξουσίας ή ενός συγκεκριμένου φορέα εξουσίας και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο προβληματισμού της πολιτικής σκέψης κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Εξαιτίας του βαρύνοντα ρόλου των εν λόγω θεωριών ως πυρήνων για τη διαμόρφωση σύγχρονων κρατικών σχηματισμών, όπως και παράγωγων πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών, τα ζητήματα αυτά διακρίνονται από ιδιαίτερη σπουδαιότητα και διαχρονικότητα. Παρότι η θεμελίωση και η συγκρότηση της πολιτικής και κρατικής εξουσίας συνιστά αντικείμενο εμβριθούς μελέτης και έλλογης αιτιολόγησης, βάσει σαφώς διατυπωμένων αρχών και ευκρινών συλλογισμών, η απονομιμοποίηση μιας εγκαθιδρυμένης εξουσιαστικής αρχής δεν καθίσταται πάντοτε εύλογη, εύκολα αντιληπτή σε όλο το εύρος της ή λογικά αποδείξιμη. Περαιτέρω, αντικείμενο έρευνας καθίσταται η περίπτωση της πολιτικής ανυπακοής, τα αίτια, όπως και οι άμεσοι ή έμμεσοι τρόποι με τους οποίους αυτή ενδέχεται να εκδηλωθεί. Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια, οι συνθήκες και τα δεδομένα τα οποία συνηγορούν στην απονομιμοποίηση, μια αναλυτική έρευνα στα πρωταρχικά θεμέλια της εξουσίας και στους υπέρτερους λόγους για τους οποίους αυτή συγκροτείται κρίνεται απαραίτητη. Η παρούσα εργασία εκκινεί από μια εισαγωγή στο έργο, καθώς και στο ευρύτερο φιλοσοφικό υπόβαθρο των τριών στοχαστών. Στη συνέχεια, μελετάται συγκριτικά η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία της φυσικής κατάστασης η οποία αποτελεί αρχικό και αναγκαίο γνώμονα για την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρημάτων και την ανάδειξη αξιών ως προς την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και ασφαλούς πολιτείας και κοινωνίας. Έπεται η διατύπωση προτάσεων περί της αναγκαιότητας εξόδου από τη φυσική κατάσταση και της μετάβασης στην αντίστοιχη πολιτική. Η ουσιώδης έννοια του συμβολαίου περιλαμβάνει αποκλίνουσες επόψεις ως προς τον ρόλο των -συμβαλλόμενων ή μη- μερών τα οποία αφορά, τις δεσμεύσεις τους, όπως και τους όρους και τα όρια της εξουσίας. Μια άμεση ή έμμεση οριοθέτηση, εντούτοις, εγείρει αναπόφευκτα ενδιαφέροντα αλλά και κρίσιμα ζητήματα απονομιμοποίησης, τα οποία είτε οδηγούν στην απώλεια της κυριαρχίας ως αιτιακό επακόλουθο των επιτελέσεων ή των ανακολουθιών των εκπροσώπων της, είτε μια τέτοια ευθύνη εναποτίθεται στην ευθυκρισία και τη συνείδηση των πολιτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κυρίαρχος, καταπίστευμα, προσφυγή στον ουρανό, γενική βούληση, διέξοδος της σιωπής.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
105

973 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.