Αξιολόγηση ευχρηστίας κινητών εφαρμογών για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών: η περίπτωση του Alpha Mobile Banking

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446821 546 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σαλβάνου Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση ευχρηστίας κινητών εφαρμογών για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών: η περίπτωση του Alpha Mobile Banking
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παραδοσιακή τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω του δικτύου των καταστημάτων των Τραπεζών παραμένει η πιο διαδεδομένη μέθοδος διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, και ειδικά η είσοδος των φορητών συσκευών, κυρίως των κινητών, αλλά και των tablets, έχουν πλέον μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι τραπεζικές υπηρεσίες παρέχονται στον πελάτη.

Η τεχνολογία του mobile banking ή αλλιώς κινητή τραπεζική, αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος στις τραπεζικές συναλλαγές, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μετακίνησης του πελάτη από μια τράπεζα σε άλλη.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιολόγησης της ευχρηστίας κινητών εφαρμογών για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, για την ικανοποίηση των σύγχρονων τραπεζικών αναγκών.

Η σημασία της αξιολόγησης της ευχρηστίας κινητών εφαρμογών παρουσιάζεται τόσο μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, όσο και μέσω της αξιολόγησης της ευχρηστίας της mobile banking εφαρμογής της Alpha Bank.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη και τις κυρίαρχες τάσεις του mobile banking τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη της ευχρηστίας και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, ενώ επισημαίνεται ο ρόλος της ευχρηστίας κατά τον σχεδιασμό διεπιφανειών. Τέλος, παρουσιάζονται οι κύριες διαστάσεις και μετρικές της αξιολόγησης της ευχρηστίας, τονίζεται η σημασία της και αναλύονται οι κυριότεροι μέθοδοι αξιολόγησής.

Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: η μέθοδος της ευρετικής αξιολόγησης από ειδικούς ευχρηστίας, και η χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από χρήστες της εφαρμογής. Κατά την διάρκεια των αξιολογήσεων διαπιστώθηκε ότι στην εφαρμογή υπάρχουν βασικά προβλήματα ευχρηστίας και παραλείψεις που θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα ώστε η εφαρμογή να χαρακτηριστεί άρτια από πλευράς ευχρηστίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ευχρηστία, αξιολόγηση ευχρηστίας, mobile banking, κινητές εφαρμογές, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
182
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

USABILITY EVALUATION OF MOBILE APPLICATIONS 2015.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.