Συγκριτική μελέτη διοικητικών διαδικασιών πριν την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. Αντιπαραβολή της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. - Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1446837 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σιγάλα Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
- Καθηγήτρια Βουδούρη Αγγελική, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
- Καθηγητής Δασκαλάκης Δημοσθένης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
- Ομότιμος Καθηγητής Δημάκος Γεώργιος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
- Καθηγητής Βρεττός Ιωάννης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
- Καθηγητής Λύτρας Ανδρέας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Καθηγητής Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
- Καθηγητής Τσελές Δημήτριος, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη διοικητικών διαδικασιών πριν την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. Αντιπαραβολή της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. - Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη διοικητικών διαδικασιών πριν την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. Αντιπαραβολή της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. - Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή μελετούμε όλη την εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από την πάροδο του χρόνου, τόσο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ελλάδα. Αναλύουμε τη μεταμόρφωση του κράτους και των διοικητικών πράξεων, με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών καθώς παρατηρούμε τη μετατροπή των Διοικήσεων των κρατών σε πολιτοκεντρικές.
Επίσης, εξετάζουμε πως αυτές οι αλλαγές εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα με απτά παραδείγματα διοικητικών πράξεων πριν και μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα καθώς και το πως εφαρμόζονται αυτές οι κινήσεις με την εισαγωγή των Κυβερνητικών Πυλών.
Στο ερευνητικό μέρος της παρούσας μελέτης, συγκρίνουμε τις κυβερνητικές πύλες διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών και αναλύουμε την είσοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο ερευνητικό μέλος, αναλύονται σε βάθος τα ερωτηματολόγια της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) που δόθηκαν στους φοιτητές, ώστε να μετρηθεί η ικανοποίηση των φοιτητών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απαντάμε στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε, με σκοπό τη δημιουργία και την προώθηση του εργαλείου της μέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και την διερεύνηση της σύνδεσης της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την αξιολόγηση από τον λήπτη της υπηρεσίας, στην προκειμένη περίπτωση από τους σπουδαστές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση, ποιότητα, εκπαίδευση, αξιολόγηση, ΑΔΙΠ, μέτρηση ικανοποίησης πελάτη - φοιτητή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
562
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
562

Διδακτορική Εργασία Σιγάλα .pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.