Σχεδιασμός και υλοποίηση της ιστοσελίδας «Mediaorganizer.gr», μία πλατφόρμα με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1447072 428 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση της ιστοσελίδας «Mediaorganizer.gr», μία πλατφόρμα με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η θεωρητική προσέγγιση της εξατομίκευσης και της παραγωγής συστάσεων σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας Mediaorganizer.gr, μίας πλατφόρμας με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων.
Συγκεκριμένα, μέσα από την εκτενή βιβλιογραφική έρευνα με πηγές τόσο από έντυπες εκδόσεις , όσο και από επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επίσημους διαδικτυακούς ιστότοπους, στο 1ο μέρος της εργασίας εξετάζεται τι είναι η εξατομίκευση, ποιοι οι στόχοι και ποια τα προβλήματά της, οι Τεχνικές Παραγωγής Συστάσεων στο διαδίκτυο γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα τους τρόπους που εφαρμόζεται η εξατομίκευση σε ιστοσελίδες του κλάδου των ΜΜΕ, όπως ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές εκδόσεις περιοδικών και γενικότερα ιστοσελίδες που περιέχουν ή παράγουν δημοσιογραφικό υλικό προς κατανάλωση από το χρήστη.
Επίσης, για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας διενεργήθηκαν και δύο έρευνες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Με την πρώτη έρευνα ( Έρευνα ανάλυσης περιεχομένου σε ιστοσελίδες ΜΜΕ) επιχειρείται να καταγραφεί με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες εξατομίκευσης από τις ιστοσελίδες των ΜΜΕ, ενώ με τη δεύτερη έρευνα (Έρευνα χρήσης ιστοσελίδων ΜΜΕ από Έλληνες χρήστες) επιχειρείται να καταγραφεί πώς αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι χρήστες αυτές τις δυνατότητες.
Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πλατφόρμας Mediaorganizer.gr, από τη σύλληψη της ιδέας, μέχρι την τελική αναπαράσταση της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
εξατομίκευση, σύσταση, πλατφόρμα, διαδικτυακός συλλέκτης νέων, χρηστοκεντρική προσέγγιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
145
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΜΣ ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ,2015.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.