"Όψεις αντιρομαντισμού στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό μουσικό μοντερνισμό"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449201 862 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-03
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάρκος Τσέτσος, Καθηγητής, ΤΜΣ, ΕΚΠΑ.
Νίκος Μαλιάρας, Καθηγητής, ΤΜΣ, ΕΚΠΑ.
Ιωάννης Φούλιας, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΜΣ, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Όψεις αντιρομαντισμού στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό μουσικό μοντερνισμό"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Όψεις αντιρομαντισμού στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό μουσικό μοντερνισμό"
Περίληψη:
Πρωτεύων σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια να κατανοηθεί, με τρόπο ασφαλή και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο, το περιεχόμενο της έννοιας του αντιρομαντισμού εν τω μέσω του ευρύτερου περιβάλλοντος του μουσικού μοντερνισμού. Αναλύονται οι όψεις που λαμβάνει η κατηγορία του αντιρομαντισμού στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό suntagma musicum της δυτικής έντεχνης μουσικής δημιουργίας κατά την περίοδο του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Η καταγραφή και η ανάδειξη των αντιρομαντικών πτυχών επιδιώκει να καλύψει δύο βασικούς στόχους: ο πρώτος αφορά αφενός την κατανόηση του τρόπου εξέλιξης της κατηγορίας του αντιρομαντισμού στο παραπάνω ορισθέν περιοδολογικό εύρος, αφετέρου τη σύγκριση αυτών των όψεων ούτως ώστε να εξαχθούν κοινά σημεία και διαφορές· να διερευνηθεί τελικά το αν και κατά πόσο αυτές οι όψεις –αμερικανικές και ευρωπαϊκές– μπορούν να θεωρηθούν συναφείς, παράλληλες, διαφορετικής τάξης ή ακόμη και ετερόκλητες. Το έτερο σκέλος, ο δεύτερος στόχος της ερευνητικής, ο οποίος στην πράξη εξυπηρετείται έμμεσα με αναφορές που καταγράφονται σε ολόκληρη την πορεία της προσέγγισης, αφορά μια ευρύτερη ιστορικοαισθητική ανάλυση της αμερικανικής μουσικής πραγματικότητας στον 20ό αιώνα στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής της με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Το εγχείρημα βασίζεται ως επί το πλείστον σε μια περιγραφική - βιβλιογραφική στρατηγική. Ως εκ τούτου, αναπτύσσεται μια ιστοριογραφική διαδικασία η οποία αντλεί πρώτα πρώτα από το επίπεδο της αισθητικής και τα κείμενα - παρακαταθήκες των ίδιων των εμπλεκόμενων συνθετών. Η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα καλύπτει πρωτίστως μια σκοπιά διαπίστευσης των αισθητικών λεγομένων. Η μελέτη αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεών μας σχετικά με τη μουσική του 20ού αιώνα, όπως επίσης και στην προσφορά μιας ερμηνείας που εκκινεί από μια περισσότερο πρωτογενή οπτική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
αντιρομαντισμός, μοντερνισμός, νεοκλασικισμός, Στραβίνσκι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
67
Όψεις αντιρομαντισμού στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό μουσικό μοντερνισμό .pdf (497 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο