Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση αγχώδους διαταραχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449408 555 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μακρή Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση αγχώδους διαταραχής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση αγχώδους διαταραχής
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί το ενδιαφέρον στην ανίχνευση εκείνων των παραγόντων που είναι πιθανόν να οδηγούν τα άτομα προς την επιθετικότητα. Το Situational Triggers of Aggressive Responses (STAR) (Συνθηκοεξαρτώμενη Ενεργοποίηση Επιθετικών Συμπεριφορών) είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με 22 ερωτήματα που μετράει την τάση των ατόμων να εκδηλώνουν επιθετικότητα μετά από ματαιώσεις και προκλήσεις. Έχει σταθμιστεί στο γενικό πληθυσμό με ικανοποιητικούς δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου σε έναν ειδικό πληθυσμό και συγκεκριμένα σε άτομα με διάγνωση αγχώδους διαταραχής, δεδομένου ότι τα άτομα αυτής της ειδικής ομάδας εμφανίζουν συχνές εμπειρίες θυμού. Παράλληλα με αυτό διερευνήθηκε και η πιθανή σχέση των δύο διαστάσεων του εν λόγω ερωτηματολογίου με άλλες μεταβλητές, όπως η αυτοεκτίμηση, οι κοινωνικές δεξιότητες και το κέντρο ελέγχου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 ενήλικα άτομα με διάγνωση αγχώδους διαταραχής που βρίσκονταν σε θεραπεία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ερωτηματολόγιο διατηρεί την υψηλή αξιοπιστία του στον υπό μελέτη ειδικό πληθυσμό. Οι δύο διαστάσεις του STAR εμφανίζουν υψηλή αλλά όχι απόλυτη συνάφεια μεταξύ τους, αποτέλεσμα που έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με αυτό παλαιότερων μελετών. Τέλος, φάνηκε ότι τα άτομα με αγχώδη συμπτωματολογία τείνουν να βιώνουν μεγαλύτερη επιθετικότητα, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, υπό συνθήκες πρόκλησης, ενώ δεν διαφέρει το ποσοστό υπό συνθήκες ματαίωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
επιθετικότητα, άγχος, πρόκληση, ματαίωση, αξιοπιστία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
83

DIPLWMATIKI ERGASIA MAKRI ATHANASIA.pdf
857 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.