Πολιτική συμμετοχή των μεταναστών στην χώρα υποδοχής: η περίπτωση των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449686 438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Liljana Saliaj
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Κόντης. Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτική συμμετοχή των μεταναστών στην χώρα υποδοχής: η περίπτωση των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την ένταξή τους στη χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση της Ελλάδας, από τη μία η ακολουθούμενη μεταναστευτική πολιτική, το θεσμικό πλαίσιο, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης κυρίως από τα ΜΜΕ, και από την άλλη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινότητας και των οργανώσεων των αλβανών μεταναστών, δημιουργούν αρνητικές συνθήκες για την πολιτική συμμετοχή τους στη χώρα, η οποία διαπιστώνεται σε χαμηλά επίπεδα. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίζεται ο βαθμός και ο τρόπος που οι παράγοντες αυτοί επηρέασαν την πολιτική συμμετοχή των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα μέσα από την οπτική των εκπροσώπων των συλλόγων τους. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό, αν και με κάποιες διαφοροποιήσεις, τη βιβλιογραφία αναφορικά με τους λόγους που επιδρούν στην πολιτική τους συμμετοχή.
Η στάση της ελληνικής πολιτείας, των θεσμών και της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα προς τους αλβανούς μετανάστες, προκαλούν τη βαθειά τους δυσπιστία προς τη χώρα υποδοχής και έχουν σημαντικές επιδράσεις. Αυτή η δυσπιστία σε συνδυασμό με παράγοντες με ανασταλτικό χαρακτήρα που εντοπίζονται τόσο στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, όσο και στη δομή και πολιτική δράση των οργανώσεων, δημιουργούν ένα μείγμα που πλήττει την πολιτική τους συμμετοχή και ακυρώνει την όποια προσπάθεια γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Αν και το περιβάλλον που διαμορφώνεται από το ελληνικό κράτος είναι ριζικά διαφορετικό από την Ολλανδία όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα των Fennema και Tillie, όπου υπάρχει μακρά παράδοση στην πολυπολιτισμική κουλτούρα, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει τελικά τη θέση τους, ότι η πολιτική συμμετοχή εξηγείται από το βαθμό πολιτικής εμπλοκής, με την έννοια ότι όσο περισσότερο μία εθνική ομάδα εμπλέκεται με τα ζητήματα της κοινότητάς της, τόσο περισσότερο συμμετέχει στην τοπική πολιτική και εμπιστεύεται τους θεσμούς, συμβάλλοντας στην ποιότητα της πολυπολιτισμικής δημοκρατίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική συμμετοχή, κοινότητα μεταναστών, οργανώσεις μεταναστών, κοινωνία υποδοχής, πολιτικά δικαιώματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

929 Σαλίαϊ, Λιλιάνα (Liljana Saliaj).pdf
770 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.