Πολιτιστική πολυμορφία και δημοκρατική νομιμοποίηση στην ΕΕ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449693 318 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παπαποστόλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης. Ομότιμος καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτιστική πολυμορφία και δημοκρατική νομιμοποίηση στην ΕΕ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία θα εξετασθεί η πορεία προς τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, σε συνδυασμό με τη νομιμοφροσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό το πρίσμα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας κι η πολιτιστική έκφραση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την νομιμοποίηση, καθώς το δημοκρατικό πρόσωπο της Ευρώπης κυρώνεται από το, αν οι πολίτες της έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθεί το, αν και κατά πόσο η ΕΕ δύναται να δημιουργήσει ένα δικό της αφήγημα, με σεβασμό στην ποικιλομορφία, το οποίο θα χαίρει ευρείας νομιμοποίησης, το οποίο θα αντέξει στο χρόνο.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα αναλυθούν οι πτυχές της πολιτιστικής πολυμορφίας και τα χαρακτηριστικά της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η ιστορική αναδρομή της συζήτησης για τη «δημοκρατική νομιμοποίηση» της ΕΟΚ/ΕΕ, και, πώς συνδέεται στην πράξη με την πολιτιστική πολυμορφία, για να διαπιστωθεί, αν οι πρακτικές που ακολουθούνται, τοποθετούν στο επίκεντρο τους πολίτες. Θα αναδυθούν τα εμπόδια και τις προκλήσεις, τα οποία ελλοχεύουν στην προσπάθεια για την ταυτόχρονη προστασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος.
Στη συνέχεια, κατά το κύριο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν τα προβλήματα, τα οποία ανέκυψαν, σχετικά με τη συγκρότηση ενός «ευρωπαϊκού δήμου», και τη διαμόρφωση μιας «ευρωπαϊκής ταυτότητας», καθώς επίσης και σκέψεις/προτάσεις για την υπέρβασή τους και στο τελευταίο μέρος θα γίνει η σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κι η αποτίμηση των εξελίξεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτιστική πολυμορφία, ποικιλομορφία, πλουραλισμός, νομιμοποίηση, δημοκρατικό έλλειμμα, εθνική-ευρωπαϊκή ταυτότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
33
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

928 Παπαποστόλου, Ελένη.pdf
601 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.