Μελέτη Περίπτωσης της εφαρμογής nomad: λήψη αποφάσεων, συμμετοχή των πολιτών, χρηστικότητα της εφαρμογής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449758 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κωτούλας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Περίπτωσης της εφαρμογής nomad: λήψη αποφάσεων, συμμετοχή των πολιτών, χρηστικότητα της εφαρμογής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εφαρμογή nomad επιδιώκει να βοηθήσει τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων στο έργο τους, εντοπίζοντας (μέσω πληθοπορισμού) τις απόψεις των χρηστών διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επί των ζητημάτων για τα οποία πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά το όλο εγχείρημα. Στη συνέχεια εξετάζεται ειδικότερα η δομή και η λειτουργία της εφαρμογής, καθώς και η χρηστικότητά της, με τη χρήση της μεθοδολογίας του Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώνεται ένα πρωτότυπο ως μέτρο σύγκρισης με την πραγματική εφαρμογή και χρησιμοποιούνται οι τεχνικές αξιολόγησης στο ίδιο το nomad. Περαιτέρω εξετάζεται το παλίσιο μέασ στο οποίο η εφαρμογή καλείται να λειτουργήσει: η λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή, η διαμόρφωση ενός συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας των αρχών και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT's) σε σχέση μετα παραπάνω. Στη συνέχεια επιχειρείται μια προσέγγιση του πώς το nomad μπορεί να λειτουργήσει αντός αυτού του πλαισίου. Επίσης, εξξετάζεται η εφαρμογή ως προς το κατά πόσο προστατεύει ή διακινδυνεύει την ιδιωτικότητα τόσο των χρηστών της, όσο και των χρηστών του διαδικτύου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λήψη αποφάσεων, πληθοπορισμός, συμμετοχή πολιτών, διαφάνεια, λογοδοσία, ιδιωτικότητα, χρηστοκεντρικός σχεδιασμός, χρηστικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
200
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΚΩΤΟΥΛΑΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_αμ_33015.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.