Δικονομικά ζητήματα των δικών περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚπολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449831 411 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδημητράκη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Νομική, Τμήμα Νομικής, Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου, Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δικονομικά ζητήματα των δικών περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚπολΔ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δικονομικά ζητήματα των δικών περί την εκτέλεση (937 ΚπολΔ)
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη σφαιρική διερεύνηση του διαδικαστικού πλαισίου των δικών περί την εκτέλεση, όπως αυτό αποτυπώνεται στην κομβικής σπουδαιότητα διάταξη του άρθρου 937 ΚπολΔ. Εισαγωγικά, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στην έννομη σχέση της αναγκαστρικής εκτέλεσης και ακολούθως προσδιορίζεται η έννοια της "δίκης περί την εκτέλεση", εξειδικεύονται οι κατηγορίες των εκτελεστικών δικών με καταγραφή και των εφαρμοστέων κανόνων που τις διέπουν. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του διαδικαστικού πλαισίου των εκτελεστικών δικών πριν την εισαγωγή του Ν. 4335/2015, ήτοι ζητήματα παρέμβασης των δανειστών του καθού η εκτέλεση, ζητήματα ενδίκων μέσων και ο αποκλεισμός του ανασταλτικού αποτελέσματος της προθεσμίας και της άσκησης των ενδίκων μέσων στις δίκες περί την εκτέλεση. Στο τέταρτο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τις εκτελεστικές δίκες μετά την ψήφιση του ν. 4335/2015, με διεξοδικό σχολιασμό του θέματος -κατ' αντιπαραβολή με το προϊσχύον δίκαιο- των επιτρεπόμενων ενδίκων μέσων και της κατάργησης της δυνατότητας αναστολής εκτέλεσης στις δίκες περί την εκτέλεση και της κατ' εξαίρεση διατήρησης της στο στάδιο των ενδίκων μέσων και στην άμεση εκτέλεση. Στις συμπερασματικές παρατηρήσεις παρουσιάζονται τα βασικότερα ζητήματα της παρούσας μελέτης και επιχειρείται σύντομη κριτική του νέου δικονομικού πλαισίου των εκτελεστικών δικών, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το ν. 4335/2015.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
δίκες περί την εκτέλεση, 937 ΚπολΔ, ν. 4335/2015, διαδικασία εκδίκασης, παρέμβαση των δανειστών του καθού, ένδικα μέσα, εκτελεστός τίτλος, κατάργηση δυνατότητας αναστολής εκτέλεσης, άμεση εκτέλεση, αναστολή στο στάδιο των ενδίκων μέσων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
199
Αριθμός σελίδων:
101