Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό, ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση καταθλιπτικής διαταραχής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449940 441 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αργαλιά Ευτυχία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό, ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση καταθλιπτικής διαταραχής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR σε ειδικό, ελληνικό πληθυσμό με διάγνωση καταθλιπτικής διαταραχής
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη εγκυρότητας του ερωτηματολογίου STAR (Συνθηκοεξαρτώμενη Ενεργοποίηση Επιθετικών Συμπεριφορών) σε ειδικό πληθυσμό και, συγκεκριμένα, σε άτομα με διάγνωση καταθλιπτικής ή δυσθυμικής διαταραχής. Το ερωτηματολόγιο STAR μελετά τις ατομικές διαφορές σε σχέση με την υπό συνθήκες εκδήλωση της επιθετικότητας. Η μελέτη των ατομικών διαφορών στα είδη των γεγονότων και των προγενόμενων που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται επιθετικοί κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την κλινική πράξη και την πρόληψη της επιθετικότητας. Επιπρόσθετα, ο θυμός, που συνήθως είναι το κινητήριο συναίσθημα για την εκδήλωση της ανθρώπινης επιθετικότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κλινικής εικόνας των ασθενών με καταθλιπτικές διαταραχές. Η εμπειρική σύνδεση μεταξύ κατάθλιψης και επιθετικής συμπεριφοράς ενισχύεται επιπλέον από έρευνες που δείχνουν ότι ο καταθλιπτικός πληθυσμός επιδεικνύει περισσότερη επιθετικότητα σε σχέση με τον μη καταθλιπτικό πληθυσμό. Για τις ανάγκες της έρευνας διερευνήθηκαν, επίσης, οι συναφειακές σχέσεις των μεταβλητών που μελετά το STAR με την αυτοεκτίμηση και τις κοινωνικές δεξιότητες. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 41 άτομα με διάγνωση κατάθλιψης ή δυσθυμίας, τα οποία βρίσκονται σε θεραπευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας για το ερωτηματολόγιου STAR είναι υψηλοί, οι παράγοντες του ερωτηματολογίου παρουσιάζουν υψηλή θετική συνάφεια και, τέλος, τείνουν να παίρνουν όμοιες τιμές τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στον υπό μελέτη πληθυσμό. Επομένως, το ερωτηματολόγιο STAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της υπό συνθήκες επιθετικότητας ατόμων με καταθλιπτική ή δυσθυμική διαταραχή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μελέτη εγκυρότητας, STAR, πρόκληση, ματαίωση, κατάθλιψη, επιθετικότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
83

Ευτυχία Αργαλιά.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.