Η αεροπορική ισχύς ως εργαλείο εξαναγκασμού στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή μετά τον ψυχρό πόλεμο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450030 205 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-24
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κατσούλας Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Υφαντής. Αναπληρωτής καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αεροπορική ισχύς ως εργαλείο εξαναγκασμού στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή μετά τον ψυχρό πόλεμο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η αεροπορική ισχύς, ως μία από τις πηγές εθνικής ισχύος, κλήθηκε να διαδραματίσει εξαιρετικά ενεργό ρόλο κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως εργαλείο εξαναγκαστικής διπλωματίας κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας στους τομείς της πολεμικής βιομηχανίας και της ταχείας μετάδοση της πληροφορίας έχουν τροποποιήσει το ρόλο και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η αεροπορική ισχύς.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση, μελέτη και ανάλυση τόσο του τρόπου χρήσης όσο και του ρόλου που διαδραμάτισε η αεροπορική ισχύς των Η.Π.Α, ως εργαλείο εξαναγκασμού, στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο μετά τον ψυχρό πόλεμο.
Στη πρώτη ενότητα της εργασίας γίνονται οι απαραίτητες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για την αεροπορική ισχύ και τον εξαναγκασμό ενώ ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της χρήσης της αεροπορικής ισχύος, από τη μεριά των Η.Π.Α, ως εξαναγκαστικό εργαλείο μέχρι τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Διευκρινίζονται επίσης οι μορφές του εξαναγκασμού, μέσω της αεροπορικής ισχύος, και οι μέθοδοι που αυτός τίθεται σε εφαρμογή.
Στη συνέχεια αναλύονται οι περιπτώσεις εξαναγκασμού στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν στο πεδίο του εξαναγκασμού των στρατιωτικών δυνάμεων και των ηγεσιών. Αναλύονται η υψηλή στρατηγική που ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση, μέσω των αεροπορικών επιχειρήσεων, και ο ρόλος της τεχνολογίας στην τελική έκβαση των πολεμικών αναμετρήσεων.
Στην τελευταία ενότητα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την μεταψυχροπολεμική δράση της αμερικάνικης αεροπορικής ισχύος στον εξαναγκασμό κρατικών και μή δρώντων στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γίνεται εκτίμηση για τη μελλοντική δράση και εξέλιξή της και πως αναμένεται να επηρεάσει την εξαναγκαστική άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, τεκμηριώνεται το συμπέρασμα ότι για να είναι επιτυχημένη η χρήση της ως εργαλείο εξαναγκασμού θα πρέπει να παραμείνει τεχνολογικά υπέρτερη, επενδύοντας πόρους, κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στη διατήρηση μίας αξιόπιστης σε μέγεθος αεροπορικής δύναμης.
Η πιο επιτυχημένη μορφή εξαναγκασμού είναι εκείνη η οποία φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς τη χρήση άμεσης βίας. Η αεροπορική ισχύς, ως μία από τις πηγές ισχύος ενός κράτους, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο μελλοντικός ερευνητής καλείται να αναζητήσει τον τρόπο που η αεροπορική ισχύς θα μπορούσε να προκαλέσει τον εξαναγκασμό ενός αντιπάλου χωρίς την άμεση εφαρμογή της. Παράλληλα, εκτός από την αύξηση της εθνικής ισχύος που προκαλεί το εξελιγμένο αεροπορικό όπλο, με προφανείς επιπτώσεις στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, πρόκληση αποτελεί και η επιτυχής αντιμετώπισή του όταν χρησιμοποιείται από ανταγωνιστικές δυνάμεις για τον εξαναγκασμό της χώρας.
Λέξεις-κλειδιά:
διεθνείς σχέσεις, στρατηγικός βομβαρδισμός, αποκεφαλισμός, μή επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αεροπορική κυριαρχία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
42
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

895 Κατσούλας, Παναγιώτης.pdf
520 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.