Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Η διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων σε νέες βάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450059 874 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ηλίας Γ. Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Η διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων σε νέες βάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Η διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων σε νέες βάσεις
Περίληψη:
Η 22α Μαΐου 2017 αποτελεί το απώτερο χρονικό σημείο μέχρι το οποίο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις. Η Οδηγία αυτή ανατρέπει το κανονιστικό πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής ως προς τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Η παρούσα εργασία δεν στέκεται στην εξέταση των διατάξεων της νέας οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, αλλά αυτό που πρωτίστως επιχειρείται είναι η "δυναμική" ανάδειξή τους μέσα από την καταγραφή των συζητήσεων επί των κυριότερων ζητημάτων που απασχόλησαν τον ευρωπαίο νομοθέτη κατά τη θέσπιση της ΕΕΕ. Έτσι, στο πρώτο και μεγαλύτερο μέρος της εργασίας περιγράφεται ενδελεχώς η γέννηση της Οδηγίας, το προϋπάρχον αυτής καθεστώς, οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη θέσπισής της, η υποδοχή του σχεδίου της από τους θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες της ΕΕ, καθώς και η όλη διαδικασία νομοθέτησης των τελικών της διατάξεων. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι κυριότερες προβλέψεις της και επιχειρείται μια κριτική επισκόπηση αυτών, μα και σε ορισμένα σημεία συγκριτική σε σχέση με προγενέστερες μορφές που έλαβε το σχέδιο είτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στόχος της εργασίας είναι να φωτίσει τη διαδρομή που η οδηγία ακολούθησε στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ώστε κατά την τελική παρουσίαση των διατάξεών της να έχουν ήδη καταστεί γνωστοί, ή άλλως να είναι ευχερώς διαπιστώσιμοι, οι λόγοι επιλογής τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή,Εντολή,Έρευνα,ΕΕΕ,Οδηγία,συνδρομή,αποδείξεις,στοιχεία, αμοιβαία,αναγνώριση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
127
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. pdf.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο