Ανίχνευση του εθισμού στο διαδίκτυο σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:σχέση με τη φυσική δραστηριότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452795 454 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικό και Ανθρωπιστικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καραμήτσα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σκορδίλης Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Καρτερολιώτης Κ., Καθηγητής,ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Ρούσσος Π., Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση του εθισμού στο διαδίκτυο σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:σχέση με τη φυσική δραστηριότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση του εθισμού στο διαδίκτυο σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: σχέση με τη φυσική δραστηριότητα
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη σχέση του με την κατάθλιψη και τη φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες ήταν 654 μαθητές, ηλικίας 13- 19 ετών (Μ= 14.93, Τ.Α.= 1.48) που φοιτούσαν σε απλά τυχαία επιλεγμένα δημόσια γυμνάσια (N= 3) και λύκεια (N= 4) της Αθήνας. Οι μαθητές απάντησαν στα ερωτηματολόγια Chen Internet Addiction Scale (CIAS), Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) και Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). Αρχικά, έγινε έλεγχος της εσωτερικής συνοχής των τριών ερωτηματολογίων. Ο συντελεστής Cronbach a για τη συνολική βαθμολογία του CIAS ήταν .918, για τους δύο κύριους παράγοντες .891 και .830 (κύρια συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο και σχετιζόμενα προβλήματα με τον εθισμό στο διαδίκτυο), ενώ για τους πέντε υπο- παράγοντες (προβλήματα διαπροσωπικά και υγείας, προβλήματα διαχείρισης χρόνου, συμπτώματα καταναγκασμού, συμπτώματα στέρησης, συμπτώματα ανοχής/ μακροχρόνιας παραμονής στο διαδίκτυο) ήταν .751, .797, .720, .752 και .717, αντίστοιχα. Τα ερωτηματολόγια PAQ-A και CES-D είχαν συντελεστές .840 και .881, αντίστοιχα. Αναφορικά με τον έλεγχο χρονικής σταθερότητας, οι συντελεστές αντιστοίχισης ήταν .939 για τη συνολική βαθμολογία του CIAS, .880 και .907 για τους δύο κύριους παράγοντες, .866 για το PAQ-A και .902 για το CES-D. Επιπλέον, πιστοποιήθηκε η συγχρονική εγκυρότητα του CIAS με τη συσχέτιση της συνολικής βαθμολογίας, αλλά και των βαθμολογιών σε κάθε παράγοντα με το ερωτηματολόγιο κατάθλιψης CES-D (r= .426, p< 0.01). Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του εθισμού στο διαδίκτυο και της φυσικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρχε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στα ερωτηματολόγια εθισμού και φυσικής δραστηριότητας (r= -.228, p< 0.01). Σημαντική αρνητική συσχέτιση υπήρχε και για κάθε έναν από τους δύο κύριους παράγοντες, αλλά και για τους πέντε υπό- παράγοντες του CIAS. Οι μεταβλητές ώρες καθημερινής χρήσης του διαδικτύου, κατάθλιψη και ΦΔ ήταν σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης του εθισμού στη διακριτή ανάλυση. Αναφορικά με τη δομική εγκυρότητα του CIAS, oι έφηβοι με τάση εθισμού στο διαδίκτυο εμφάνισαν υψηλότερα συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλότερα επίπεδα ΦΔ σε σύγκριση με τους εφήβους χωρίς τάση εθισμού. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας εθισμού. Επιπλέον, τα κορίτσια είχαν σημαντικά υψηλότερη προδιάθεση για κατάθλιψη (t= -6,677, p< 0.01) και σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας (t= 6,694, p< 0.01). Συνολικά, οι 116 από τους 654 συμμετέχοντες διέτρεχαν κίνδυνο εθισμού. Εν κατακλείδι, διαπιστώθηκε πως η προσαρμοσμένη στα ελληνικά κλίμακα CIAS, έχει στοιχεία ικανοποιητικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας και η φυσική δραστηριότητα έχει πιθανά ανασταλτική δράση στην εμφάνιση εθισμού στο διαδίκτυο. Προτείνεται στο μέλλον να εξεταστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίμακας CIAS σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς και η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος ΦΔ με στόχο την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο σε ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
εθισμός στο διαδίκτυο, κατάθλιψη, φυσική δραστηριότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
76
Καραμήτσα Διατριβή.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο