Ανυπόδητο τρέξιμο:φυσιολογικές αποκρίσεις και απόδοση στο δρόμο 5.000 μέτρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452810 394 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χατζάκης Προκόπιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαχαρόγιαννης Η., Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Παραδείσης Γ., Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μαριδάκη Μ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανυπόδητο τρέξιμο:φυσιολογικές αποκρίσεις και απόδοση στο δρόμο 5.000 μέτρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανυπόδητο τρέξιμο:φυσιολογικές αποκρίσεις και απόδοση στο δρόμο 5.000 μέτρων
Περίληψη:
Ανυπόδητο τρέξιμο είναι το τρέξιμο χωρίς υπόδημα ή με χρήση ελάχιστων υποδημάτων, τα οποία προσομοιάζουν το ανυπόδητο τρέξιμο, και χρησιμοποιούνται για την αποφυγή τραυματισμών των κάτω άκρων από αιχμηρά αντικείμενα ή τυχόν εγκαύματα της περιοχής. Ως προς τις φυσιολογικές παραμέτρους του ανυπόδητου τρεξίματος, φαίνεται πως οι δρομείς μπορεί να είναι πιο οικονομικοί κατά το τρέξιμο, βελτίωση που φαίνεται να προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την μικρότερη μάζα που μεταφέρει ο δρομέας. Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι μετά από περίοδο εξοικείωσης υπήρξε σημαντική βελτίωση της δρομικής οικονομίας σε σύγκριση με το τρέξιμο με συμβατικά αθλητικά υποδήματα, καθώς και μεταξύ της αρχικής και τελικής μέτρησης για την συνθήκη του ανυπόδητου τρεξίματος μόνο. Οι ελάχιστες δημοσιευμένες μελέτες που ασχολούνται με την επίδραση του ανυπόδητου τρεξίματος στην απόδοση στα 5.000 μέτρα έχουν δείξει πως υπάρχει σημαντική βελτίωση στον χρόνο που χρειάζεται να καλύψουν την απόσταση οι δρομείς τρέχοντας ανυπόδητοι, είτε έπειτα από 10 εβδομάδες εξοικείωσης με το ανυπόδητο τρέξιμο, είτε εξαιτίας μιας συνακόλουθης βελτίωσης στην δρομική οικονομία. Σκοπός, της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο στην απόδοση μεταξύ του τρεξίματος με ελάχιστα και με αθλητικά υποδήματα, όσο και στις φυσιολογικές αποκρίσεις, όπως αυτές προέκυψαν από δοκιμασία με προοδευτικά αυξανόμενη επιβάρυνση στο δαπεδοεργόμετρο.
Για το σκοπό αυτόν, χρησιμοποιήθηκαν 12 άτομα, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 22 έως 49 ετών, δρομείς μέτρια προπονημένοι. Οι δρομείς αυτοί κλήθηκαν να εκτελέσουν δύο (με αθλητικά ή ελάχιστα υποδήματα) προοδευτικά αυξανόμενες δοκιμασίες μέχρι εξάντλησης σε δαπεδοεργόμετρο, για την αξιολόγηση των φυσιολογικών τους αποκρίσεων και με τις δύο συνθήκες υπόδησης. Στην συνέχεια, ακολούθησε αγώνας εξοικείωσης 3.000 μέτρων με την χρήση των ελάχιστων υποδημάτων. Οι δοκιμαζόμενοι, επίσης, κλήθηκαν να τρέξουν δύο αγώνες 5.000 μέτρων στο δαπεδοεργόμετρο, με συμβατικά αθλητικά ή ελάχιστα υποδήματα. Οι μέγιστες δοκιμασίες εκτελέστηκαν με τυχαία σειρά ως προς την συνθήκη υπόδησης και με διάστημα 4 έως 7 ημερών μεταξύ τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρξε κάποια διαφορά μεταξύ των φυσιολογικών παραμέτρων κατά το τρέξιμο με τα αθλητικά και τα ελάχιστα υποδήματα, όπως αυτές προέκυψαν από την προοδευτικά αυξανόμενη δοκιμασία έως την εξάντληση. Επίσης, δεν βρέθηκε διαφορά στην επίδοση, την τακτική, τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα, το δείκτη αντιλαμβανόμενης κόπωσης και τη συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα κατά την αγωνιστική προσπάθεια 5.000 μέτρων με αθλητικά και ελάχιστα υποδήματα. Ακόμη, βρέθηκε ότι ο χρόνος που χρειάστηκε να καλυφθούν τα 5.000 μέτρα έχει θετική συσχέτιση με τον χρόνο εμφάνισης της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, καθώς και αρνητική συσχέτιση με την ταχύτητα που αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή πρόσληψης οξυγόνου (vVO2max) και την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο αναπνευστικό κατώφλι (VT) και για τις δύο συνθήκες υπόδησης. Επιπλέον, υπήρχε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης τιμής πρόσληψης οξυγόνου (VO2peak) και του χρόνου που χρειάστηκε να καλυφθούν τα 5.000 μέτρα, αλλά μόνο κατά το τρέξιμο με ελάχιστα υποδήματα.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι σε δρομείς που είναι συνηθισμένοι να τρέχουν με συμβατικά αθλητικά υποδήματα δεν εμφανίζεται κάποια διαφορά ως προς τις φυσιολογικές αποκρίσεις και τις παραμέτρους απόδοσης μεταξύ του τρεξίματος με αθλητικά και ελάχιστα υποδήματα. Ωστόσο, υπάρχει τάση για καλύτερη επίδοση στα 5.000 μέτρα με την χρήση ελάχιστων υποδημάτων. Σε μελλοντικές μελέτες με μεγαλύτερη περίοδο εξοικείωσης με το τρέξιμο με ελάχιστα υποδήματα, πιθανώς να παρατηρηθούν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση στους δρόμους αντοχής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητές
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιολογικές αποκρίσεις, Απόδοση, Δρόμοι αντοχής, Ανυπόδητο τρέξιμο, Ελάχιστα υποδήματα.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
81
Μεταπτυχιακή Διατριβή-Χατζάκης Προκόπης final.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο