Η μουσική στη σκέψη και στη πρακτική του Marsilio Ficino.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452918 829 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μηνακούλη Έφη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αν. Καθηγήτρια Irmgard Lerch Καλαβρυτινού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ε.Κ.Π.Α
Μέλη Επιτροπής: Καθηγητής Μάρκος Τσέτσος Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ε.Κ.Π.Α
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθανασίου Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μουσική στη σκέψη και στη πρακτική του Marsilio Ficino.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Ιταλικά
Λατινικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μουσική στη σκέψη και στη πρακτική του Marsilio Ficino.
Περίληψη:
H συμβολή του Marsilio Ficino στην αναβίωση της Πλατωνικής φιλοσοφίας στην Ιταλία της Αναγέννησης είναι ευρέως αναγνωρισμένη Εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά του στην εξέλιξη της δυτικής μουσικής όπου με την θεωρία αλλά και την πράξη του προαναγγέλλει τα ιδεώδη που συνέτειναν στην δημιουργία της όπερας τον 17ο αιώνα. Κομβικής σημασίας υπήρξε επίσης η συμβολή του στην συλλογή, την διατύπωση αλλά και την πρακτική εφαρμογή των ποικίλλων θεωριών σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής που προϋπήρχαν από αρχαιοτάτων χρόνων.
H παρούσα εργασία περιλαμβάνει μία σχετικά εκτενή αναφορά στην ζωή, το έργο και τον χαρακτήρα του, βασισμένη στην βιογραφία του συγχρόνου του Ficino Giovanni Corsi και στο έργο αναφοράς Storia della Academia Platonica του Arnaldo della Torre. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κεντρικές φιλοσοφικές θεωρίες των Αρχαίων Θεολόγων ή Ευσεβών Φιλοσόφων όπως τους αποκαλεί ο Ficino, καθώς και η φιλοσοφία του ίδιου και η ενασχόληση του με την ιατρική, την ιερατική και την μαγεία. Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκονται οι απόψεις του Ficino περί μουσικής όπως εμφανίζονται σε τέσσερα τεκμήρια. Οι επιστολές του De Musica και De Rationibus Musicae oι οποίες μεταφράστηκαν από το πρωτότυπο Λατινικό κείμενο παρατίθενται ολόκληρες ενώ από τα έργα Commentarium in Timaeum και De Vita Libri Tres, επελέγησαν και σχολιάζονται τα κεφάλαια περί μουσικής. Σκιαγραφείται τέλος το Φλωρεντινό μουσικό περιβάλλον του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα και συντίθενται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την ποίηση, τις μουσικές μορφές, τις αυτοσχεδιαστικές τεχνικές και την πρακτική της μουσικής εκτέλεσης που πιθανόν χρησιμοποιούσε ο Ficino, προκειμένου να σχηματίσουμε μία εικόνα για το μουσικό του ιδίωμα.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανίχνευση και την ανάδειξη της συμβολής του Ficino στον καθορισμό των μουσικών ιδεωδών που ενέπνευσαν τα θεωρητικά συγγράμματα της Camerata Fiorentina και διαμόρφωσαν τις συνθέσεις των Peri, Caccini and Monteverdi. Συνοπτικά επιχειρείται τέλος μία σύγκριση μεταξύ του μουσικού ιδιώματος των αστρικών επικλήσεων του Ficino και του "stilo rappresenativo" της Ιταλικής μονωδίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Marsilio Ficino, Αρχαϊκή Θεολογία, De Musica, De Rationibus Musicae, Commentarium in Timaeum, De Vita Libri Tres, θεραπευτική δύναμη της μουσικής, Improvvisatori, Orpheus Redivivus
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
130
Η Μουσική στη σκέψη και στην πράξη (τελικό).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο