Αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων φοιτητών Νοσηλευτικής για την ανακουφιστική φροντίδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453010 531 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Δημουλά Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Λεμονίδου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός, Λέκτορας, Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων φοιτητών Νοσηλευτικής για την ανακουφιστική φροντίδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων φοιτητών Νοσηλευτικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών των ασθενών με χρόνια νοσήματα και των οικογενειών τους απαιτεί από τους νοσηλευτές κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πεποιθήσεις οι οποίες θα ξεκινούν από τη βασική τους εκπαίδευση.
Σκοπός: H διερεύνηση των βασικών γνώσεων και στάσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ) και της σχέσης των δημογραφικών χαρακτηριστικών και προηγούμενων προσωπικών εμπειριών που τις επιδρούν σε αυτές.
Δείγμα: 90 φοιτητές 2ου , 3ου και 4ου έτους του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ.
Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο PCQN χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της γνώσης και το FATCOD για τη μέτρηση της στάσης.
Αποτελέσματα: Η συνολική μέση βαθμολογία για τις γνώσεις στην ΑΦ ήταν 8,32/20 και για τη στάση για τη φροντίδα ασθενών στο τέλος της ζωής 112/150. Οι 4ετεις φοιτητές είχαν περισσότερες γνώσεις και θετικότερη στάση σε σχέση με τους 2ετεις και 3ετεις φοιτητές. Οι φοιτητές του 2ου έτους είχαν κατά 23,5 μονάδες χαμηλότερη βαθμολογία δηλαδή λιγότερες γνώσεις σε σύγκριση με του 4ετείς. Η παρακολούθηση σεμιναρίων ή διαλέξεων με θέμα την ΑΦ και η εμπειρία τους με ασθενή που πέθανε κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης συσχετίστηκαν με αυξημένες γνώσεις. Οι γυναίκες και οι έγγαμοι παρουσίασαν θετικότερη στάση για τη φροντίδα των ασθενών στο τέλος της ζωής. Όσοι ανέφεραν ότι διδάχθηκαν για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών φάνηκε να έχουν περισσότερες γνώσεις για την ΑΦ και θετικότερη στάση προς τη φροντίδα των ασθενών που πεθαίνουν. Τέλος όσο περισσότερες γνώσεις για την ΑΦ είχαν οι φοιτητές τόσο θετικότερη ήταν η στάση τους για τη φροντίδα ασθενών στο τέλος της ζωής τους.
Συμπεράσματα: Το γεγονός ότι οι 4ετείς φοιτητές είχαν περισσότερες γνώσεις για την ΑΦ και θετικότερη στάση προς τους ανθρώπους που πεθαίνουν από τους 3ετείς και 2ετείς φοιτητές πιθανά να σχετίζεται με τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΦ. Ωστόσο χρήζει περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα, και αναζήτηση και άλλων παραγόντων που πιθανά θα αυξήσουν το επίπεδο των γνώσεων που εκτιμήθηκαν ως ανεπαρκές καθώς και θα βελτιώσουν τη στάση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γνώσεις, Στάσεις, Ανακουφιστική φροντίδα, Φοιτητές νοσηλευτικής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
79