Η χρήση της Κρυοθεραπείας και τήξης με Αργό Πλάσμα για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών αλλοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453134 162 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Μαρία - Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκιόζος, Διδάκτωρ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση της Κρυοθεραπείας και τήξης με Αργό Πλάσμα για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών αλλοιώσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός
Το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζει συμπτώματα απόφραξης των κεντρικών αεραγωγών (ΑΚΑ). Σκοπός της προοπτικής μελέτης μας είναι η σύγκριση των μεθόδων αντιμετώπισης των ενδοβρογχικών αλλοιώσεων και η αποτελεσματικότητα τους.

Υλικό-Μέθοδος
Μελετήσαμε 30 ασθενείς που παρουσιάστηκαν με συμπτωματική ΑΚΑ το 2014-2016 στα νοσοκομεία της Οξφόρδης και Harefield χωρίζοντας τους σε 3 ομάδες. Η ομάδα Α, 10 ασθενείς, υπεβλήθη μόνο σε κρυοθεραπεία. Η ομάδα Β, 10 διαφορετικοί ασθενείς, υπεβλήθη μόνο σε ενδοβρογχική θεραπεία τήξης με αργό πλάσμα (APC) και η ομάδα Γ, 10 διαφορετικοί ασθενείς, σε συνδυασμό των δύο τεχνικών με την εφαρμογή της APC να προηγείται της κρυοθεραπείας. Τα περιστατικά στις 3 επιμέρους ομάδες έχουν ληφθεί κατά τρόπο που οι ηλικία, το φύλο αλλά και η υποκείμενη νόσος που προκαλεί την ΑΚΑ να είναι κατά αντιστοιχία.

Αποτελέσματα
Μετά την κρυοθεραπεία, τα κλινικά συμπτώματα βελτιώθηκαν υποκειμενικά σε όλους τους ασθενείς, ενώ σε αυτούς που έλαβαν APC τα αποτελέσματα ήταν πιο άμεσα. Στην ακτινογραφία θώρακος μετά την θεραπεία παρουσίαζαν όλοι σαφή βελτίωση και προοδευτική επανέκπτυξη του προηγούμενα ατελεκτατικού λοβού ή πνεύμονα.
Οι θεραπείες ήταν αποτελεσματικές και επιτυχείς για όλους τους ασθενείς και 30 ημέρες μετά την αρχική θεραπεία δεν παρουσιάστηκε θνητότητα. Μόνο ένας ασθενής που υπεβλήθη σε κρυοθεραπεία εμφάνισε αιμορραγία. Ο μέσος όρος διάρκειας της θεραπείας ήταν 18,5, 11 και 20 λεπτά για τις ομάδες Α,Β και Γ αντίστοιχα, ενώ πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 6,6, 5,3 και 5,3 συνεδρίες σε κάθε ασθενή των ομάδων Α, Β και Γ αντίστοιχα.


Συμπεράσματα
Όταν έχουμε τη δυνατότητα χρήσης και των δύο τεχνικών σε μία μόνο συνεδρία τα αποτελέσματα μπορεί να είναι περισσότερο θεαματικά, παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στον ασθενή μας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί γρηγορότερα, με τις λιγότερες πιθανότητες επιπλοκών, με λιγότερο αριθμό συνεδριών και να διατηρηθεί για μακρότερο διάστημα, αναλόγως και της φύσης της υποκείμενης νόσου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κρυοθεραπεία, Τήξη με Αργό Πλάσμα, Ενδοβρογχικές Αλλοιώσεις, Απόφραξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
81

Maria-Kalliopi Konstantinidou master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.