Ψυχολογική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζομένους σε μονάδα Ακτινοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455128 432 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βλοντάκης Γιάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουλουλίας Βασίλειος, Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Ζυγογιάννη Άννα, Επίκουρος καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχολογική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζομένους σε μονάδα Ακτινοθεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στον χώρο της ογκολογικής φροντίδας, είτε αφορούν την αύξηση των περιστατικών είτε την πολυπλοκότητα και ποικιλία
των θεραπευτικών επιλογών είτε, τέλος, τη συναισθηματική επιβάρυνση λόγω της
φύσης της διεπαφής των επαγγελματιών με την απώλεια, έχει φανεί πως οδηγεί
πολλούς από αυτούς σε επαγγελματική εξουθένωση, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Επίσης, έχει φανεί πως κάποιοι επαγγελματίες καταφέρνουν και ανταπεξέρχονται
ικανοποιητικά απέναντι σε αυτές τις επαγγελματικές πιέσεις και καταφέρνουν και
επανέρχονται στην πρότερη λειτουργικότητά τους, μια ικανότητα που έχει λάβει
από τους ειδικούς την ονομασία Ψυχική Ανθεκτικότητα.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της επαγγελματικής
εξουθένωσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και η μεταξύ τους σχέση σε
επαγγελματίες υγείας, που εργάζονται σε Ογκολογική-Ακτινολογική Μονάδα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα συμμετείχαν 106 άτομα (ποσοστό ανταποκρισης > 90%)
από δέκα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Αττικής και, συγκεκριμένα, από τις
Ογκολογικές-Ακτινολογικές κλινικές των νοσοκομείων αυτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το προσωπικό έδειξε χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής
εξουθένωσης και μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό σκόραρε πιο ψηλά στην
υποκλίμακα Συναισθηματική Εξάντληση του MBI (Maslach Burnout Inventory).
Επίσης, φάνηκε πως τα άτομα με πιο υψηλά ποσοστά Ψυχικής Ανθεκτικότητας,
παρουσίαζαν αρνητική συσχέτιση με την υποκατηγορία Συναισθηματική Εξάντληση
του ερωτηματολογίου MBI και θετική συσχέτιση με την υποκατηγορία Προσωπικά
Επιτεύγματα του ίδιου ερωτηματολογίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα δείχνουν πως μπορεί να ωφελήσει η προαγωγή της
Ψυχικής Ανθεκτικότητας στους επαγγελματίες υγείας σε απαιτητικα περιβάλλοντα,
ώστε να προληφθεί ή μετριαστεί η Επαγγελματική Εξουθένωσή τους. Περαιτέρω
μελέτη των αποτελεσμάτων σχετικά με τις διαφορές που παρουσίασε το δείγμα σε
σύγκριση με τη διεθνή βιβλιογραφία, κρίνεται απαραίτητη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχολογική Ανθεκτικότητα, Επαγγελματική Εξουθένωση, Ακτινοθεραπεία, Ογκολογία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
288
Αριθμός σελίδων:
134
Vlontakis Ioannis master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο