"Ψαλτοτράγουδα: μια γέφυρα από το Αναλόγιο στο Εξωτερικό Μέλος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502193 902 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-24
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καραγκούνης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θωμάς Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Ψαλτοτράγουδα: μια γέφυρα από το Αναλόγιο στο Εξωτερικό Μέλος"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψαλτοτράγουδα: μία γέφυρα από το Αναλόγιο στο Εξωτερικό Μέλος.
Περίληψη:
Κύριο αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελούν τα Ψαλτοτράγουδα. Αυτά είναι ένα ιδιόμορφο ποιητικό είδος το οποίο ανήκει μεν στα κοσμικά τραγούδια αλλά δανείζεται έντονα μουσικοποιητικά στοιχεία από το εκκλησιαστικό μέλος και τραγουδιέται κυρίως από ψάλτες στους οποίους αρέσει ιδιαιτέρως.
Μεθοδολογικά, αρχικά συγκεντρώθηκε από διάφορες πηγές ένα πρωτογενές ηχητικό υλικό (περίπου 300 τραγούδια) γνωστών ψαλτών που τραγουδούν ψαλτοτράγουδα και αναζητήθηκαν καταγραφές τους στο μουσικό σύστημα της βυζαντινής παρασημαντικής γραφής. Μετά τη συγκέντρωση του υλικού ακολούθησε η κατηγοριοποίησή του και η επεξεργασία του τόσο σε μουσικό όσο και σε ανθρωπολογικό επίπεδο. Έτσι επιχειρήθηκε να οριστεί η έννοιά των ψαλτοτράγουδων και να προσδιοριστεί η σχέση τους με τα άλλα είδη της Ελληνικής μουσικής. Τέλος, αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και εξήχθησαν τα συμπεράσματα, διαρθρώθηκε και διατυπώθηκε η τελική δομή της εργασίας ενώ παρατέθηκε και το υλικό (έντυπο και ακουστικό) στη διάθεση του αναγνώστη.
Σε επίπεδο περιεχομένου στην παρούσα εργασία αρχικά ορίστηκε και οριοθετήθηκε κατά προσέγγιση η έννοια του ψαλτοτράγουδου και στη συνέχεια εξετάστηκε η σχέση του με το εκκλησιαστικό μέλος καθώς και με το κοσμικό τόσο σε επίπεδο ποιητικού λόγου όσο και σε σχέση μέλους και μουσικής επένδυσης του λόγου. Επίσης μελετήθηκε η σχέση του με τα είδη της ελληνικής μουσικής (παραδοσιακή, λόγια, δημοτική και λαϊκή) και ακροθιγώς η σχέση του με την εξωτερική μουσική (αραβική – μακάμ). Προσδιορίστηκε το μουσικό σύστημα (παρασημαντική, πεντάγραμμο) στο οποίο είναι γραμμένα και αναζητήθηκαν καταγραφές τους τόσο στην παλαιότερη χειρόγραφη παράδοση όσο και σε μεταγενέστερες έντυπες εκδόσεις. Εν συνεχεία καταρτίστηκε κατάλογος γνωστών ψαλτών και χορωδιών με τα τραγούδια που ερμηνεύουν και έγινε αναφορά σε παλαιότερους και νεότερους ερμηνευτές που είχαν ταυτόχρονα την ιδιότητα του ψάλτη και του τραγουδιστή. Έγινε σύντομη αναφορά σε ιστοτόπους όπου υπάρχει σχετικό με την εργασία υλικό και τέλος παρατέθηκαν συνολικά τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης.
Η εργασία είναι διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ περιέχει και όλο το ακουστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή για την διεξαγωγή της έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Ψαλτοτράγουδα, παραδοσιακή μουσική, εξωτερική μουσική, κατάλογος ψαλτών – χορωδιών, ηχητικό υλικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
107
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf (16 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο