Σύγκριση και αξιολόγηση στερεοτακτικών τεχνικών ακτινοθεραπείας με γραμμικό επιταχυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502313 560 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαυρουδής Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραϊσκος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παπαγιάννης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παντελής Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση και αξιολόγηση στερεοτακτικών τεχνικών ακτινοθεραπείας με γραμμικό επιταχυντή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
.
Περίληψη:
Η ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ίαση ή την ανακούφιση διάφορων νεοπλασματικών ασθενειών με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Βασικός στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να ακτινοβοληθεί ο όγκος-στόχος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόση, προφυλάσσοντας πάντα τους υγιείς ιστούς. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό με βασικότερες την IMRT και την VMAT τεχνική. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν πεδία διαμορφωμένης έντασης, αφού είναι δυνατόν να αλλάζει ο ρυθμός δόσης καθώς και το σχήμα του πεδίου ακτινοβολίας. Το VMAT, ως μία πιο εξελιγμένη εκδοχή της IMRT τεχνικής, είναι δυνατόν να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του gantry πετυχαίνοντας μειωμένους χρόνους ακτινοβόλησης και όχι μόνο. Σε αυτές τις τεχνικές υπάρχει η επιλογή των FF και FFF δεσμών ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ο ρυθμός δόσης και η ταχύτητα της θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, η οποία είναι μία μορφή ακτινοθεραπείας κατά την οποία ο όγκος-στόχος ακτινοβολείται με υψηλή δόση και μεγάλη ακρίβεια, σε πολύ μικρό αριθμό συνεδριών (1-6 συνεδρίες).
Έγιναν 5 πλάνα θεραπείας για ασθενείς με ακουστικό νευρίνωμα (καλοήθης όγκος), και 5 πλάνα θεραπείας για ασθενείς με μεταστατικούς όγκους στον εγκέφαλο (κακοήθης όγκος). Συγκρίθηκαν οι δείκτες PCI, GI και HI ώστε να αξιολογηθούν τα πλάνα θεραπείας όσον αφορά την συμμόρφωση της δόσης στον όγκο, την δόση στους υγιείς ιστούς καθώς και την ομοιογένεια της δόσης στον όγκο-στόχο αντίστοιχα. Συγκρίθηκαν οι επιταχυντές Agility και Beam Modulator της Elekta (με τον δεύτερο να αποδίδει καλύτερα στην συμμόρφωση της δόσης στον όγκο-στόχο, δηλαδή καλύτερο PCI δείκτη) καθώς και τα πλάνα για FF και FFF δέσμες (με τις FFF δέσμες να μειώνουν την δόση στους υγιείς ιστούς, δηλαδή μικρότερος GI δείκτης). Στην συνέχεια έγιναν επιπλέον FFF πλάνα θεραπείας στα οποία η ομοιογένεια της δόσης στον όγκο-στόχο έπαιρνε καλύτερες τιμές, αφού με το TPS απαιτούνταν μειωμένες μέγιστες δόσεις στους προς ακτινοβόληση όγκους. Συμπέρασμα αυτής της προσπάθειας είναι ότι όσο πιο ομοιογενής είναι η δόση μέσα στον ακτινοβολούμενο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η δόση στους υγιείς ιστούς. Επιπλέον, με την αύξηση του μέγεθος του όγκου-στόχου παρατηρείται καλύτερη συμμόρφωση της δόσης σε αυτόν, μειωμένη δόση στους υγιείς ιστούς και χειρότερη ομοιογένεια. Επιπλέον, με την αύξηση του πλήθους των ακτινοβολούμενων όγκων, το πλάνο θεραπείας γίνεται πολύπλοκο, με αποτέλεσμα η συμμόρφωση της δόσης στους διάφορους όγκους να γίνεται χειρότερη καθώς και η αθροιστική δόση στους υγιείς ιστούς να αυξάνεται. Τέλος, αφού προστέθηκαν τα κρίσιμα όργανα (OARs) στα παραπάνω FFF πλάνα θεραπείας, οι δείκτες PCI, GI και ΗΙ παρουσίαζαν μειωμένες-χειρότερες τιμές. Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, γίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στερεοτακτική, Γραμμικός, Επιταχυντής, Ακτινοθεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
.
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
98

Mavroudis Dimitrios Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.