Μελέτη και καταγραφή του ρυθμού εναπόθεσης της δόσης κατά τη διάρκεια στερεοτακτικών εφαρμογών με το σύστημα Gamma Knife

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502318 513 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντελής Καραΐσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και καταγραφή του ρυθμού εναπόθεσης της δόσης κατά τη διάρκεια στερεοτακτικών εφαρμογών με το σύστημα Gamma Knife
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
.
Περίληψη:
Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική αποτελεί μία από τις βασικότερες τεχνικές θεραπείας των ενδοκρανιακών όγκων (με διαστάσεις < 4 cm).
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε ο ρυθμός δόσης κατά τη διάρκεια στερεοτακτικών εφαρμογών ακτινοθεραπείας με σύστημα ακτινοχειρουργικής Gamma Knife. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε εργαλείο που υπολογίζει τον ρυθμό εναπόθεσης της δόσης σε όλη τη χρονική αλληλουχία της εφαρμογής και τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε ό,τι αφορά τη συρρίκνωση του αρχικού όγκου-στόχου για 45 πλάνα ασθενών.
Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος στο περιβάλλον προγραμματισμού MATLAB προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρυθμός εναπόθεσης της δόσης, και ιδιαίτερα το ποσοστό της δόσης που χορηγήθηκε με ρυθμό μικρότερο από 1 Gy/min. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων που προέκυψαν και αφορούν το ρυθμό εναπόθεσης της δόσης, με την αλλαγή στο μέγεθος του όγκου έπειτα από 2 και 4 χρόνια για κάθε εφαρμογή.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό της δόσης που χορηγείται με ρυθμό μικρότερο από 1 Gy/min ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και για πλάνα που παράγουν παρόμοια κατανομή συνολικής δόσης λόγω του ότι παράγουν διαφορετικές κατανομές ρυθμού δόσης, γεγονός το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε διαφορές ως προς την έκβαση της θεραπείας. Πράγματι, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το ποσοστό της δόσης που χορηγείται με ρυθμό μικρότερο από 1 Gy/min (για τιμές>32% οδηγεί σε αύξηση του όγκου), ο σταθμισμένος μέσος ρυθμός δόσης (για τιμές>1,1286 Gy/min προκαλεί μείωση του όγκου) και το output του συστήματος (για τιμές>1,997 Gy/min οδηγεί σε μείωση του όγκου) είναι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτελέσμα της θεραπείας σε ό,τι αφορά τη συρρίκνωση ή μη του όγκου έπειτα από 4 χρόνια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ρυθμός, Δόσης, Στερεοτακτική, Gamma Knife
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
50

Papaioannou Eleni Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.