Τύπος προσκόλλησης και αντίληψη εαυτού-κόσμου-μέλλοντος σε ασθενείς με τουλάχιστον ενα αυτοάνοσο νόσημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502406 482 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκαράκη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λαζαράτου, Ε., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κουζούπης, Α., Επίκουρος Καθηγητής. Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστοδούλου, Χ., Αναπληρωτής Καθηγητής. Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τύπος προσκόλλησης και αντίληψη εαυτού-κόσμου-μέλλοντος σε ασθενείς με τουλάχιστον ενα αυτοάνοσο νόσημα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τύπος προσκόλλησης και αντίληψη εαυτού-κόσμου-μέλλοντος σε ασθενείς με τουλάχιστον ενα αυτοάνοσο νόσημα
Περίληψη:
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα στόχο είχε τη διερεύνηση της συσχέτισης των τύπων προσκόλλησης και των δυσλειτουργικών αξιολογήσεων των ατόμων για τον εαυτό τους, τον κόσμο και το μέλλον. Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε μία σύγκριση ατόμων που έπασχαν από αυτοάνοσα νοσήματα και υγιούς πληθυσμού. Μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 200 άτομα. Από αυτά τα 100 ήταν ασθενείς που έπασχαν από τουλάχιστον ένα αυτοάνοσο νόσημα και υπόλοιπα 100 ήταν άτομα που αποτέλεσαν τον υγιή πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες της έρευνας κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών, ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διερεύνηση των δυσλειτουργικών αξιολογήσεων των ατόμων για τον εαυτό τους, τον κόσμο και το μέλλον «Dysfunctional Preconceptions Questionnaire» και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διερεύνηση των τύπων προσκόλλησης των ατόμων «Αναθεωρημένη Κλίμακα για τα Βιώματα στις Κοντινές Σχέσεις - Experiences in Close Relationships». Αποτελέσματα: Και στα δύο δείγματα της μελέτης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άγαμες γυναίκες, με μέση ηλικία στους υγιείς τα 35 έτη και στους ασθενείς τα 28 έτη. Όσον αφορά το δείγμα των ασθενών, φάνηκε ότι οι φοιτητές σε σύγκριση με τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν την τάση να συνδέονται με τους άλλους με πιο αγχώδη τρόπο όπως επίσης και τα άτομα με κάποια σωματική ή ψυχική νόσο. Επίσης φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία υγιή άτομα είχαν πιο θετικές προ-αξιολογήσεις και μετα-αξιολογήσεις εαυτού. Στο δείγμα του υγιούς πληθυσμού, ενώ οι αρνητικές προ-αξιολογήσεις για το μέλλον δεν φάνηκε να σχετίζονται ούτε με τον αγχώδη, ούτε με τον αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης, οι αρνητικές μετά-αξιολογήσεις για το μέλλον φάνηκε να σχετίζονται με τον αγχώδη τύπο προσκόλλησης. Στο δείγμα των ασθενών, φάνηκε ότι τα άτομα με αγχώδη τύπο προσκόλλησης παρουσιάζουν αρνητική αντίληψη για τον εαυτό τους, για τον κόσμο και για το μέλλον. Παράλληλα, οι ασθενείς με αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης εμφανίζουν αρνητική αντίληψη μόνο για τον εαυτό τους. Επιπλέον, οι αρνητικές προ-αξιολογήσεις για τον εαυτό και το μέλλον φάνηκε να σχετίζονται μόνο με τον αγχώδη τύπο προσκόλλησης, όσον αφορά το δείγμα των πασχόντων. Συγκρίνοντας τα δύο δείγματα της έρευνας, βρέθηκε ότι στην ευρύτερη οικογένεια των πασχόντων συναντάμε πιο συχνά άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πάσχοντες εμφανίζουν πιο αρνητική εικόνα εαυτού και πιο αρνητική αντίληψη για το μέλλον από τους υγιείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τύπος προσκόλλησης, Αντίληψη εαυτού-κόσμου-μέλλοντος, Κατάθλιψη, Αυτοάνοσα νοσήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
159
Αριθμός σελίδων:
82

Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.