Η εκτίμηση της εξουθένωσης σε εθελοντές επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502415 336 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Άννα-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Παπανικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βαλέρια Πομίνι, Μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εκτίμηση της εξουθένωσης σε εθελοντές επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εκτίμηση της εξουθένωσης σε εθελοντές επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων
Περίληψη:
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα στόχο είχε την εκτίμηση των διαστάσεων φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εθελοντές επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και οργανώσεων - απόφοιτους Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών ή και Επιστημών Υγείας, καθώς και την διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα σε διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας και στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης. Μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 90 εθελοντές επαγγελματίες σε 14 φορείς – παρόχους εθελοντικής εργασίας, εντός Αττικής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες της εθελοντικής τους εργασίας και την καθημερινότητα τους, ενώ η εκτίμηση των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης έγινε με την χρήση της ελληνικής εκδοχής του Ερωτηματολογίου Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (ΜΒΙ). Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (83,3%) και η επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων ήταν κυρίως ψυχολόγοι (58,9%). Τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης του δείγματος ήταν χαμηλά, με αθροιστικούς μέσους όρους για τις υποκλίμακες της συναισθηματικής εξάντλησης Μ.Ο.=14,14, των προσωπικών επιτευγμάτων Μ.Ο.=36,51 και της αποπροσωποποίησης Μ.Ο.=4,23. Μικρές διαφορές υπήρξαν σε επιμέρους ομάδες του δείγματος, με σημαντικότερο εύρημα πως οι πιο επιβαρυμένοι συμμετέχοντες ήταν όσοι δεν ασκούνταν καθόλου, ενώ οι λιγότερο επιβαρυμένοι ήταν όσοι ασκούνταν συστηματικά κατά τον τελευταίο μήνα. Ακόμη, όσοι βρίσκονταν σε κάποιου είδους ψυχοθεραπευτική διαδικασία την περίοδο της μελέτης ή στο παρελθόν φάνηκε να ήταν ελαφρώς πιο επιβαρυμένοι σε σχέση με όσους δεν βρίσκονταν σε θεραπεία στις αντίστοιχες περιόδους. Τέλος η αίσθηση επαρκούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης, εποπτείας, ικανοποίησης και ανταπόκρισης στα κίνητρα και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, καθώς και η σκέψη για πιθανή διακοπή της εθελοντικής εργασίας φάνηκε να συσχετίζονται με επιμέρους θέματα των υποκλιμάκων της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συμπεράσματα: Οι κατάλληλες συνθήκες εθελοντικής εργασίας και η συστηματική σωματική άσκηση πιθανά προφυλάσσουν τους εθελοντές από την επαγγελματική εξουθένωση. Τέλος, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου εργαλείου ανίχνευσης πρόδρομων εκφάνσεων του αισθήματος της εξουθένωσης σε ενεργούς εθελοντές, η διερεύνηση του ρόλου των ατομικών τους χαρακτηριστικών και της χρήσης στρατηγικών προφύλαξης και διαχείρισης επιβαρυντικών παραγόντων θα συντελούσαν τόσο στην κατανόηση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, όσο και στην πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση για την προφύλαξη των εθελοντών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική εξουθένωση, Εθελοντές, Επαγγελματίες, Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, Πρόληψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
199

Διπλωματική Εργασία Αντωνοπούλου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.